Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Nadgoplański Park Tysiąclecia

Nadgoplański Park Tysiąclecia został zarejestrowany w 1992 r. jako Park Krajobrazowy w województwie kujawsko- pomorskim oraz w województwie wielkopolskim. Powierzchnię parku stanowią 8898 ha pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk i innych nieużytków oraz jezior. Centrum rezerwatu jest jezioro Gopło, które to wiele gatunków ptaków obiera za swój teren lęgowy. Park powstał również z myślą o ochronie wartości historycznych, znajdujących się na terenie Parku, które świadczą o początkach państwowości naszego kraju. Prowadzone nad Gopłem badania archeologiczne dowiodły, iż stałe osadnictwo istniało tutaj już w epoce kamiennej. Przez teren Parku przebiegał również słynny szlak bursztynowy. To właśnie legendy wywodzące się z Kujaw, takie jak o Królu Popielu, Mysiej Wieży czy Kolegiacie mają swoje źródło w tych właśnie terenach.
NPT położony jest na obszarze trzech gmin: Kruszwica, Jeziora Wielkie, Piotrków Kujawski.
Roślinność, występująca na terenie Parku liczy sobie 865 gatunków roślin naczyniowych, która to populacja stanowi 50 % całej flory naczyniowej, występującej na terenie naszego kraju. Lasy nielicznie pokrywają teren Parku. Również na tym terenie odkryto 11 gatunków roślin, wymierających na terenie Kujaw oraz 50 gatunków zagrożonych wymarciem. Najczęściej spotykane gatunki ssaków na terenie NPT to sarny, dziki, piżmaki, karczowniki, mniej występuje jeleni, borsuków, lisów, kun, jenotów czy jeży. Ponad to zaobserwowano występowanie około 200 gatunków ptaków, w tym 146 to gatunki lęgowe.
Nadgoplański Park Tysiąclecia został włączony do sieci NATURA 2000 pod nazwą Ostoja Nadgoplańska.

Krajeński Park Krajobrazowy

Krajeński Park Krajobrazowy znajduje się na obszarze trzech powiatów: na większości powiatu sępoleńskiego, w północnej części powiatu nakielskiego oraz w zachodniej części powiatu tucholskiego. Jest największym Parkiem Krajobrazowym w województwie kujawsko-pomorskim, liczy sobie 73 850 ha i jest również trzecim co do wielkości Parkiem Krajobrazowym w Polsce.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Założony w 1990 roku Park liczy sobie 27764,3 ha, z czego 13901,5 ha położonych jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który obejmuje miasto Górzno oraz gminy: Górzno, Brzozie, Grążawy, Świedziebnia. W większości teren Parku pokryty jest lasami, szczególnie grądowymi oraz sosnowymi. Na tym obszarze znajduje się również kilkadziesiąt jezior.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Pomiędzy Płockiem, historyczną stolica Mazowsza; Gostyninem, którego początki datuje się na VI wiek n.e.; Włocławkiem, historyczną stolicą Kujaw a niewielką miejscowością Kowale znajduje się liczący 389,50 km² Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy. 22 200ha znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim. Ochrania on rozległą pradolinę Wisły.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi