Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Parki krajobrazowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Założony w 1990 roku Park liczy sobie 27764,3 ha, z czego 13901,5 ha położonych jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który obejmuje miasto Górzno oraz gminy: Górzno, Brzozie, Grążawy, Świedziebnia. W większości teren Parku pokryty jest lasami, szczególnie grądowymi oraz sosnowymi. Na tym obszarze znajduje się również kilkadziesiąt jezior. Najwyższym punktem Parku, jest Sarnia Góra, 193 m n.p.m.
W Parku znaleźć można ponad 900 gatunków różnorodnej roślinności. 54 gatunki, zidentyfikowane na terenie Parku znajdują się pod ścisłą ochroną , miedzy innymi: wawrzynek wilcze łyko – silnie trujący, lilia złotogłów. Również gatunki zwierząt , występujące na terenie GLPK, są bardzo zróżnicowane. Najczęściej można tam natknąć się na zająca szaraka, występuje oko 1000 osobników. Zaraz po tym licznie pojawiają się tam sarny, jelenie oraz dziki. Na obszarze Parku zidentyfikowano również 10 osobników łosia. Z drapieżników można spotkać przede wszystkim lisa, ale także rysia i wilka, które niestety często padają ofiarami kłusowników polujących na sarny. Na terenie parku licznie wysterują również ptaki, jest ich około 200 gatunków, z czego 100 pojawia się w porach lęgowych.
Na terenie Parku utworzono 6 rezerwatów; 4 leśne, 1 torfowiskowy oraz 1 florystyczny:
-utworzony w 1955 r „Jar Brynicy”, chroniący las grądowy,
-założony w 1960 r. „Ostrowy nad Brynicą”, ochrania również las grądowy
- utworzony w 1963r. „Czarny Bryńsk”, rezerwat florystyczny
-założony w 1999 r. „Mszar Płociczno”, rezerwat torfowiskowy.
Poprzez GLPK przebiegają 4, bardzo ciekawe szlaki turystyczne, najdłuższy z nich liczy sobie 21 km.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaMarian Tomoń
Telefon+48 56 49-45-814
Emailbrak
WWWwww.glpk.vot.pl
Miejscowość87-320 Czarny Bryńsk
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi