Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Parki krajobrazowe

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Nadgoplański Park Tysiąclecia został zarejestrowany w 1992 r. jako Park Krajobrazowy w województwie kujawsko- pomorskim oraz w województwie wielkopolskim. Powierzchnię parku stanowią 8898 ha pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk i innych nieużytków oraz jezior. Centrum rezerwatu jest jezioro Gopło, które to wiele gatunków ptaków obiera za swój teren lęgowy. Park powstał również z myślą o ochronie wartości historycznych, znajdujących się na terenie Parku, które świadczą o początkach państwowości naszego kraju. Prowadzone nad Gopłem badania archeologiczne dowiodły, iż stałe osadnictwo istniało tutaj już w epoce kamiennej. Przez teren Parku przebiegał również słynny szlak bursztynowy. To właśnie legendy wywodzące się z Kujaw, takie jak o Królu Popielu, Mysiej Wieży czy Kolegiacie mają swoje źródło w tych właśnie terenach.
NPT położony jest na obszarze trzech gmin: Kruszwica, Jeziora Wielkie, Piotrków Kujawski.
Roślinność, występująca na terenie Parku liczy sobie 865 gatunków roślin naczyniowych, która to populacja stanowi 50 % całej flory naczyniowej, występującej na terenie naszego kraju. Lasy nielicznie pokrywają teren Parku. Również na tym terenie odkryto 11 gatunków roślin, wymierających na terenie Kujaw oraz 50 gatunków zagrożonych wymarciem. Najczęściej spotykane gatunki ssaków na terenie NPT to sarny, dziki, piżmaki, karczowniki, mniej występuje jeleni, borsuków, lisów, kun, jenotów czy jeży. Ponad to zaobserwowano występowanie około 200 gatunków ptaków, w tym 146 to gatunki lęgowe.
Nadgoplański Park Tysiąclecia został włączony do sieci NATURA 2000 pod nazwą Ostoja Nadgoplańska.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaAndrzej Sieradzki
Telefon+48 52 35-15-415
Emailnadgoplańskipark1000@wp.pl
WWWwww.npt.org.pl
AdresWodna 9
Miejscowość88-150 Kruszwica
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi