Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Parki krajobrazowe

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Pomiędzy Płockiem, historyczną stolica Mazowsza; Gostyninem, którego początki datuje się na VI wiek n.e.; Włocławkiem, historyczną stolicą Kujaw a niewielką miejscowością Kowale znajduje się liczący 389,50 km² Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy. 22 200ha znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim. Ochrania on rozległą pradolinę Wisły oraz jest częścią naturalnego korytarza ekologicznego, który to łączy Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Bydgoską i z Borami Tucholskimi. Park może poszczycić się również jednym z największych w Polsce kompleksów śródlądowych oraz unikatowym w skali światowej jeziorem Gościąż, który jako zbiornik wodny liczy około 13 tys. lat.
Oprócz unikatowych cech krajobrazu znaleźć tam można również pomniki przyrody (miedzy innymi dąb Jan, którego wiek szacuje się na 300 lat), oraz gatunki zwierząt znajdujących się pod ścisłą ochroną, zwłaszcza ptaki, a przede wszystkim gatunki błotno-wodniste, takie jak: bocian czarny, bąk czy kulik wielki. Na obszarze Parku istnieje również Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków, w którym prowadzi się leczenie głównie drapieżnych osobników. Od 1991 roku na terenie Parku wprowadzono ponownie żyjącego tu niegdyś sokoła wędrownego, które to działania kontynuuje się do dnia dzisiejszego. Były to pierwszy tego rodzaju zabiegi, przeprowadzone w Europie Środkowo-Wschodniej.
W obszarze Parku istnieje 12 rezerwatów przyrody, w tym 5 zlokalizowano na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Są to "Olszyny Rakutowskie" , "Wójtowski Grąd", "Jazy", "Jezioro Rakutowskie"oraz "Gościąż".

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaWitold Kwapiński
Telefon+48 54 284-22-26
Emailgwpk@xl.wp.pl
WWWwww.gwpk.pl
AdresZamkowa 11
Miejscowość87-820 Kowal
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi