Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Muzea
Muzeum Borów Tucholskich

W działającym w Tucholi muzeum można m.in. zobaczyć zrekonstruowaną borowiacką chatę, przybliżającą dawne życie codzienne mieszkańców Borów Tucholskich. Prezentowane są w nim również tradycyjne zawody Borowiaków, takie jak leśnik, pszczelarz, kowal, stolarz, rybak, rolnik, fryzjer.

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie

Osoby, którym bliska jest idea „małej ojczyzny” i które chcą lepiej poznać historię Pałuk, z przyjemnością obejrzą zbiory Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Tu bywał młody Fryderyka Chopin. A Ty, w niedzielne popołudnie, możesz być gościem koncertu muzyki klasycznej, jazzowej, kabaretowej czy wokalnej. W ośrodku działa również mała galeria, organizowane są warsztaty oraz kursy mistrzowskie, a co roku, w maju - Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Chcesz poznać dzieje i kulturę plemion zamieszkujących niegdyś Europę Wschodnią i Środkową? Zapraszamy do biskupińskiego rezerwatu na zajęcia z archeologii doświadczalnej. Poznasz m.in. tkactwo, garncarstwo, obróbkę krzemienia. Zobaczysz życie w obozie mezolitycznych łowców, wybrane aspekty z życia wioski wczesnośredniowiecznej, obróbkę kości i poroża oraz bicie monet.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi