Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Parki krajobrazowe
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 1999 roku w wyniku połączenia dwóch Parków. Nazwa Parku ulegała zmianie, powszechnie używana jest nazwa Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Powierzchnia Parku to ponad 60 000 ha, w całości znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie 16 gmin.

Wdecki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy został założony w 1993 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Położony jest na terenie Borów Tucholskich, w dorzeczu Wdy i jej dopływów. Gminy, na których znajduje się Park to: Cekcyn, Śliwice, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie (70% powierzchni Parku znajduje się na terenie tej gminy) oraz Warlubie.
Sama historia panującemu tu ekosystemu jest ciekawa, gdyż uległ on znacznej zmianie w roku 1930 r., po wybudowaniu elektrowni wodnej i spiętrzeniu się Wdy. W wyniku tego rzeka połączyła się z obniżeniami terenu, obecnymi jeziorami Wierzy i Muchrza, tworząc wiele malowniczych wysepek. Oprócz tego obszar po zalaniu stał się nowym miejscem dla wielu, nie występujących dotychczas na tym terenie gatunków roślin i zwierząt. Dzięki temu również obszar obecnego Parku stał się większą atrakcją turystyczną, szczególnie dla osób uprawiających sporty wodne.
60% powierzchni Parku to przede wszystkim lasy. Wyróżniamy bór świeży, bór sosnowy, chrobotkowy oraz bagienny. Wśród borów sosnowych znaleźć można kępę Dobrowy, w której mieści się największe skupisko w Europie Środkowej jarzębu berkini. Na terenie WPK zachowały się również bardzo rzadkie torfowiska źródliskowe.
Najcenniejsze gatunki roślin, które można spotkać na terenie Parku to: trzy gatunki rosiczek(długolistna, okrągłolistna pośrednia ), storczyk plamisty, wawrzynek, wilcze łyko,lilia złoto głów, turzyca bagienna, orlik pospolity, widłak jałowcowaty, żurawina błotnista, cis pospolity. Na tym terenie występują również 42 gatunki ssaków, z czego 16 jest pod ochroną (między innymi bóbr europejski, wydra, ryjówka aksamitna, nocek rudy, borowiec wielki i gacek wielkouch). Licznie na tym terenie przebywają również sarny, jelenie, daniele i dziki a także. Również ptaki występują tu bardzo liczne, zaobserwowano około 149 gatunków, z czego 116 jest pod ochroną.
Ze względu na bardzo ciekawe ukształtowanie terenu, Park cieszy się dużym powodzeniem, szczególnie wśród turystów uprawiających sporty wodne. Na terenie WPK znajduje się 10 szlaków turystycznych, liczne agroturystyki oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy znajduje się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 36 983 ha, z czego 25 660 ha znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w gminach: Tuchola, Śliwice, Lubiewo, Gostycyn i Cekcyn. 86,1 % obszaru Parku zajmują lasy, reszta to użytki rolne oraz zbiorniki wodne.

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Nadgoplański Park Tysiąclecia został zarejestrowany w 1992 r. jako Park Krajobrazowy w województwie kujawsko- pomorskim oraz w województwie wielkopolskim. Powierzchnię parku stanowią 8898 ha pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk i innych nieużytków oraz jezior. Centrum rezerwatu jest jezioro Gopło, które to wiele gatunków ptaków obiera za swój teren lęgowy. Park powstał również z myślą o ochronie wartości historycznych, znajdujących się na terenie Parku, które świadczą o początkach państwowości naszego kraju. Prowadzone nad Gopłem badania archeologiczne dowiodły, iż stałe osadnictwo istniało tutaj już w epoce kamiennej. Przez teren Parku przebiegał również słynny szlak bursztynowy. To właśnie legendy wywodzące się z Kujaw, takie jak o Królu Popielu, Mysiej Wieży czy Kolegiacie mają swoje źródło w tych właśnie terenach.
NPT położony jest na obszarze trzech gmin: Kruszwica, Jeziora Wielkie, Piotrków Kujawski.
Roślinność, występująca na terenie Parku liczy sobie 865 gatunków roślin naczyniowych, która to populacja stanowi 50 % całej flory naczyniowej, występującej na terenie naszego kraju. Lasy nielicznie pokrywają teren Parku. Również na tym terenie odkryto 11 gatunków roślin, wymierających na terenie Kujaw oraz 50 gatunków zagrożonych wymarciem. Najczęściej spotykane gatunki ssaków na terenie NPT to sarny, dziki, piżmaki, karczowniki, mniej występuje jeleni, borsuków, lisów, kun, jenotów czy jeży. Ponad to zaobserwowano występowanie około 200 gatunków ptaków, w tym 146 to gatunki lęgowe.
Nadgoplański Park Tysiąclecia został włączony do sieci NATURA 2000 pod nazwą Ostoja Nadgoplańska.

 12>


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi