Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Parki krajobrazowe

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powstał w 1999 roku w wyniku połączenia dwóch Parków. Nazwa Parku ulegała zmianie, powszechnie używana jest nazwa Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Powierzchnia Parku to ponad 60 000 ha, w całości znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie 16 gmin: Bydgoszcz, Osielsko, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Kijewo Królewskie, Pruszcz Pomorski, Świecie, Chełmno, miasto Chełmno, Stolno, Jeżewo, Dragacz, Grudziądz, Warlubie i Nowe. Jest to drugi co do wielkości Park Krajobrazowy w województwie, zaś 9 co do wielkości w kraju. Dzięki założeniu Parku możliwa jest ochrona ekosystemu Wisły, jednej z niewielu rzek w Europie, w której to dobrze zachowały się naturalne cechy mające wpływ na różnorodność życia.
Charakterystyczne dla terenu Parku są: piaszczyste wyspy, lasy łęgowe, wydmy oraz wysoczyzny morenowe. Na terenie ZPKCiN zanotowano występowanie ponad 1000 gatunków roślin, z czego 67 znajduje się pod całkowitą ochroną. Lasy nie występują na tym terenie zbyt liczne, najczęściej są to bory mieszane grądy. Na uwagę zasługuje fakt występowania łęgu nadwiślańskiego w rezerwacie „Wielka Kępa Ostromecka”. W innych rezerwatach, utworzonych na terenie Parku można spotkać Łąg wiązowo-jesionowy oraz wierzbowo-topolowy.
Zwierzęta, występujące na ternie Parku, to przede wszystkim ptaki. Sklasyfikowano około 123 gatunki ptaków w okresie lęgowym, z czego 16 znajduje się pod ochroną( 1 gatunek określono jako skrajnie zagrożony).
ZPKCiN jest również wspaniałą atrakcją dla odwiedzających. Na terenie Parku utworzono 12 szlaków pieszych, 4 szlaki rowerowe oraz jeden szlak turystyki wodnej. Można znaleźć tam również bazy noclegowe oraz wypożyczalnie sprzętu.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaJarosław Pająkowski
Telefon+48 52 33-15-000
Emailpark@dolnawisla.pl
WWWwww.dolnawisla.pl
AdresSądowa 5
Miejscowość86-100 Świecie
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi