Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
kultura
Zespół Ludowy „Gniewkowianie”

Zespół Ludowy „Gniewkowianie” jest jedną z sekcji prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Liczy 25 osób. Występuje na wielu koncertach, przeglądach zespołów regionalnych z całego kraju, zdobywając zaszczytne miejsca i wyróżnienia.  

Tradycje wielkanocne w Kujawsko-Pomorskiem

Bazie kotki jako lekarstwo na gardło, kujawskie gospodynie niczym buddyści sypiące geometryczne lub kwiatowe wzory z piasku na podwórku, wyprawianie pogrzebu śledzia… Wielki Tydzień łączy się z bogatą obrzędowością ludową. Przedstawiamy mniej i bardziej znane zwyczaje wielkanocne charakterystyczne dla regionu Kujaw i Pomorza.

Amatorska Hodowla Ptactwa Ozdobnego Anny Roszewskiej

Annie Roszewskiej miłość do zwierząt towarzyszyła od zawsze. Nie było takiego okresu w jej życiu, aby nie miała ani jednego zwierzęcego towarzysza. Z futrem, piórami czy łuskami – nie było różnicy. Uwielbia je wszystkie. Do tego stopnia, że założyła Amatorską Hodowlę Ptactwa Ozdobnego.

Warsztaty Bilbordowe

Głos młodzieży w przestrzeni publicznej? Tak! Prace uczestników warsztatów bilbordowych z dwóch szkół - Torunia i Obrowa - można było oglądać w przestrzeni publicznej: w Toruniu na słupach ogłoszeniowych, na terenie Starówki i w Obrowie w postaci banneru na ogrodzeniu szkoły.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi