Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Rolnictwo ekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim sukcesywnie rośnie liczba gospodarstw i przetwórni ekologicznych, dostarczających żywność o wysokiej jakości i doskonałych walorach smakowych. Owoce, warzywa, zboża i inne świeże płody rolne, a także produkty przetworzone: makarony, soki, wędliny i in. - oferta kujawsko-pomorskich rolników i przetwórców jest coraz bardziej zróżnicowana.

Co to jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjazną przyrodzie metodą produkcji rolniczej, która umożliwia zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Rolnik lub sadownik ekologiczny, stosując naturalne, nieprzetworzone technologicznie środki nawożenia gleby, zapewnia jej trwałą żyzność, otrzymując w efekcie wysokiej jakości, zdrowe produkty rolnicze.

Wodogrzmoty Krasnoludków

Ta szumna nazwa jest niczym innym jak wywierzyskiem w Borach Tucholskich, z którego swój początek bierze rzeka Stążka. „Wodogrzmoty Krasnoludków” znajdują się w Rezerwacie przyrody Źródła Rzeki Stążki, który utworzony został 31 grudnia 1993 roku, a obejmującym swym obszarem 250,02 ha w Nadleśnictwie Tuchola, niedaleko miejscowości, o dźwięcznej nazwie, Kowalskie Błota.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi