Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rolnictwo ekologiczne

Co to jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania oparty na zasadach bliskich naturze. Rolnik lub sadownik ekologiczny nie używa syntetycznych nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Stosując naturalne, nieprzetworzone technologicznie środki nawożenia gleby, zapewnia jej trwałą żyzność, otrzymując w efekcie wysokiej jakości, zdrowe produkty rolnicze. Hodowane w ekologicznym gospodarstwie zwierzęta mają zapewnione warunki zgodne z ich potrzebami bytowymi – odpowiedni dostęp do światła, swobodnego wybiegu itp. Do ich pasz nie dodaje się antybiotyków ani stymulatorów wzrostu.
Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjazną przyrodzie metodą produkcji rolniczej, która umożliwia zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Poprzez unikanie wielkich upraw monokulturowych, przyczynia się do ochrony naturalnych wiejskich pejzaży, pozwala przetrwać wielu gatunkom zwierząt, a także urozmaica krajobraz i poprawia mikroklimat.
Wszyscy producenci ekologiczni, zarówno rolnicy, jak i przetwórcy, dobrowolnie poddają się specjalnemu systemowi kontroli, nadzorowanemu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma zagwarantować, że oferowane produkty rzeczywiście spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach. Kupując certyfikowaną żywność ekologiczną, mamy gwarancję, że ścisłej kontroli poddany został nie tylko efekt końcowy w postaci produktu na sklepowej półce, ale także warunki jego przechowywania, proces przetwórczy, konfekcjonowanie i oznakowanie.

Najważniejsze zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym:
- stosowanie prawidłowego płodozmianu oraz metod biologicznych i agrotechnicznych w celu ochrony roślin  (zamiast syntetycznych środków - pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.),
- uprawy w systemie mozaikowym w miejsce wielohektarowych monokultur,
- ochrona naturalnych zbiorników i cieków wodnych zamiast całościowej melioracji,
- stosowanie nawozów zielonych, szczególnie z roślin motylkowych, co w połączeniu z kompostem, obornikiem i przy udziale wapnowania pozwala utrzymać strukturę i żyzność gleby na prawidłowym poziomie,
- stosowanie maszyn i narzędzi chroniących glebę, poprawiających jej strukturę i oszczędzających energię;
- w odżywianiu zwierząt hodowlanych - nieużywanie substancji czynnych, takich jak antybiotyki, hormony, stosowanie pasz pochodzących z własnego gospodarstwa (o znanych właściwościach),
- system ściółkowy w hodowli zwierząt.

Od 1 lipca 2012 r. wszystkie produkty ekologiczne na terenie Unii Europejskiej są znakowane specjalnym logo przedstawiąjącym kształt liścia z unijnych gwiazdek na zielonym tle. Wyjątek stanowią ekologiczne produkty niepakowane i importowane, gdzie logo żywności ekologicznej nadal jest nieobowiązkowe.

 

 


 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaKujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Telefon52 386 72 42
Emailsekretariat@kpodr.pl
WWWhttp://ekologia.kpodr.pl
Miejscowość89-122 Minikowo


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi