Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Brodnicki Park Krajobrazowy

Został utworzony w 1985 roku i był wówczas 25 parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia wynosi prawie 17 tys. ha, z czego ok. 12 349 ha jest położona na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na jego obszarze znajduje się 60 jezior, co stanowi 10% jego powierzchni natomiast ponad 60% zajmują lasy. Osią hydrograficzna BPK jest rzeka Skarlanka.

Słupski Gródek n./Osą

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Słupski Gródek n./Osą” jest najmniejszym tego typu zespołem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to obszar chroniony na terenie Nadleśnictwa Jamy o powierzchni zaledwie 4,78ha. Ochroną objęto tu fragment drzewostanu, porastającego krawędź wysoczyzny, poprzecinanej licznymi jarami.

Jeden z ośmiu rezerwatów ornitologicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Zlokalizowany jest na terenie Borów Tucholskich, wchodzi w skład Wdeckiego Parku Krajobrazowego a głównym celem ochrony jest tu ptactwo wodne i błotne.

Nie musisz włączać telewizora ani komputera, żeby sprawdzić pogodę na jutro. Wystarczy uważnie przyjrzeć się przyrodzie. Wskazówki, jak czytać księgę otaczającego nas świata, znajdziesz między innymi w ludowych przysłowiach. Mieszkańcy wsi z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie umiejętność przewidywania pogody na podstawie wyglądu nieba, roślin, zachowania się zwierząt i ptaków.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi