Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Cmentarze
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Liciszewach

Liciszewy - w języku niemieckim Litzengrund - to wieś, którą w II połowie XVIII wieku zasiedlili olęderscy osadnicy. Liciszewski cmentarz ewangelicki pochodzi z lat 1775-1780. Malowniczo położony na wzniesieniu nad brzegiem jeziora, skłania do zadumy nad upływem czasu i skomplikowanymi ścieżkami historii.

Cmentarz ewangelicko-augsburski we Włęczu

Cmentarz we Włęczu to kolejna stara ewangelicko-augsburska nekropolia uporządkowana przez wolontariuszy w ramach akcji „Tak trzeba”. Wieś ok. 1630 r. zasiedlili menonici, w XVIII w. – po działań wojennych, które przetoczyły się przez te ziemie – zastąpieni przez mniejszość luterańską.

Projekt Lapidaria

Lapidaria zajmują się dokumentacją jednej z form “trudnego dziedzictwa” na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - cmentarzy innowierczych. Te niechciane, celowo dewastowane, skazane na zapomnienie zespoły sepulkralne są najczęściej występującą pamiątką po kulturze dawnych mieszkańców tych ziem.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Makowiskach

Jest to jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy cmentarz ewangelicki w województwie kujawsko-pomorskim. Jego wyjątkowa roślinność, urokliwa aleja, eleganckie nagrobki oraz bogata historia sprawiają, że zapada w pamięć na długo.

 12>


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi