Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Zbocza Płutowskie

Położony jest na terenie gminy Chełmno i Kijewo Królewskie. Został utworzony w 1963 roku dla kompleksowej ochrony fragmentów zboczy nad Wisłą, porośniętych roślinnością typu stepowego. Wówczas jego powierzchnia całkowita wynosiła 19,5 ha. W 1989 roku rezerwat powiększono do prawie 34,5 ha. Zbocza Płutowskie położone na stromych (o nachyleniu 20-30°) i wysokich do 87 m n.p.m. zboczach doliny Wisły charakteryzują się specyficznym, suchym i ciepłym mikroklimatem (który powstał lokalnie pod wpływem silnego nasłonecznienia) oraz zasadowym odczynem gleb.
Rezerwat "Zbocza Płutowskie" położony jest ok. 15 km na południe od Chełmna, między Płutowem a Starogrodem. Teren rezerwatu ciągnie się ok. 3,5 km pasem krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej i obejmuje zbocze doliny Wisły wraz z systemem dolinek bocznych. W środkowej części rezerwatu przecina je "Parów Kiełpiński". Południowa granica rezerwatu zbiega się z granicą rezerwatu leśnego "Płutowo", a granica północna znajduje się u podnóży Góry Zamkowej w Starogrodzie. Do rezerwatu można dojść z miejscowości Płutowo, Kiełp i Starogród. Wzdłuż rezerwatu biegnie odcinek żółtego szlaku turystycznego Bydgoszcz-Chełmno.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaJarosław Pająkowski
Telefon+48 52 33-15-000
Emailpark@dolnawisla.pl
WWWwww.dolnawisla.pl
Miejscowość Płutowo
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi