Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Inicjatywa sezonu

Terapeutyczne przedszkole na wsi

Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 8 lat, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.Przedszkole mieści się przy budynku gimnazjum w Gałczewie. Prowadzi je Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Pomagam.


W przedszkolu działają trzy oddziały dla dzieci:

  • ze spektrum autyzmu
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
 
Dzięki niewielkim 4-osobowym grupom praca terapeutyczna jest efektywna i skupiona na dziecku, dopasowana do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych.
 
Każde z dzieci ma opracowany indywidualny program terapeutyczny. Dzieci są pod bezpłatną opieką logopedów, psychologów, rehabilitantów.
 
Dla każdego dziecka prowadzony jest także zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

Oprócz opieki dziennej przedszkole zapewnia zajęcia specjalistyczne – rewalidacyjne i socjoterapeutyczne.Obejmują one m.in. rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, muzykoterapię.

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Zapewniony jest dojazd dzieci do przedszkola, powrót do domu z opiekunem, a także wyżywienie.

Przedszkole jest wyposażone w salę doświadczania świata – specjalnie przystosowane pomieszczenie, oparte na metodzie stymulacji zmysłowej.
 
Łagodność kolorów, przyciemnione oświetlenie, źródła światła skierowane w górę, a nie w osoby przebywające w pomieszczeniu, elementy i drobne detale oddziałujące na zmysły i umożliwiające odbieranie nowych bodźców, terapeutyczne dźwięki – to wszystko sprawia, że sala jest doskonałym narzędziem terapii dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, chorobą psychiczną, niepełnosprawnością ruchową.

Przebywanie w sali relaksuje, łagodzi stany lękowe, niepokój, nadpobudliwość czy apatię, a jednocześnie umożliwia bezpieczną aktywizację sensoryczną.

Pobyt w sali jest indywidualnie dostosowany do każdego dziecka – czas i rodzaj ćwiczeń terapeuci dopasowują do potrzeb dziecka i jego predyspozycji psychicznych i fizycznych. 
 
 
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaFundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Pomagam
Telefon697 178 582
Emailprzedszkolegd@wp.pl
Miejscowość Gałczewo


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi