Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej w Wąbrzeźnie

Zapraszamy serdecznie do udziału w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Wąbrzeźnie w dniach 25-26 czerwca 2017 r. W ramach targów swoje produkty i usługi zaprezentują lokalne organizacje i przedsiębiorstwa społeczne. Odbędzie się także seminarium poświęcone współpracy samorządu z PES.

Wstęp wolny!
 
25 czerwca (niedziela) na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie w godz. 9.00-14.00 w ramach Jarmarku Ekologicznego swoje produkty i usługi zaprezentują podmioty ekonomii społecznej, czyli podmioty, które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego realizują ważne społecznie cele.
 
Połowę wąbrzeskiego rynku zajmą stoiska lokalnych organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, wiosek tematycznych i in. Będzie można na nich zakupić niepowtarzalne produkty rękodzielnicze, lokalne przysmaki i naturalną żywność.
 
Dzieci i dorosłych zapraszamy również do udziału w bezpłatnych warsztatach rękodzielniczych i konkursach.
 
Weź udział w warsztatach papierowej wikliny - to nowatorska technika rękodzieła artystycznego, prosta i jednocześnie efektowna, polegająca na wykonywaniu dekoracji, koszyków i in. ze skręcanych rurek papieru. 
 
Stwórz i zabierz do domu własnoręcznie wykonane mydełko, które wykonasz na warsztatach mydlarskich, które poprowadzi dla Was Mydlarska Wioska
 
Weź udział w warsztatach rękodzieła prowadzonych przez Wioskę Początku Życia z Jajkowa.
 
Udział we wszytkich warsztatach jest bezpłatny!
 
Wśród wystawców obecnych na wąbrzeskim rynku w niedzielę 25 czerwca znajdą się m.in.:
 
  • Fundacja Makowo - rękodzieło, lalki, poduszki 
  • Fundacja LEFAR - wędzone ryby i inne lokalne kulinaria
  • Fundacja Feniks - rękodzielnicze ozdoby, biżuteria oraz kulinaria
  • Fundacja Aktywności i Integracji - rękodzieło m.in. ozdobne literki na drzwi dziecięcego pokoju
  • Stowarzyszenie Aktywni Nowe - pokazy lotu drona
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po Drodze”, prowadzące Wioskę Początku Życia w Jajkowie - kulinaria i rękodzieło związane z tematem jajka
  • Wioska Mydlarska Spółka z o.o., prowadząca wioskę tematyczną we Fiałkach pod Górznem - ręcznie robione, naturalne mydełka
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gruty - rękodzieło, ozdoby wykonane przez niepełnosprawnych artystów
Dzień później, 26 czerwca (poniedziałek) w godz. 9.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbędzie się seminarium lokalne, w którym udział wezmą przedstawiciele lokalnego samorządu, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz Zespołu ds.  Ekonomii Społecznej Powiatu Wąbrzeskiego.
 
Celem seminarium jest pokazanie, jak efektywnie realizować zadania własne samorządu we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej np. organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowie m.in. Joanna Zielińska, prezes spółdzielni socjalnej Lubiczanka, założonej przez dwie gminy – Gminę Lubicz i Gminę Obrowo.
 
O godz. 12.00 uczestnicy seminarium przejdą wspólnie do siedziby ZAZ Mango, podmiotu ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znajdują osoby niepełnosprawne. Odbędzie się tam dyskusja z udziałem ekspertów i publiczności, podsumowanie Targów oraz konferencja prasowa.
 
Udział w Targach Ekonomii Społecznej i seminarium jest bezpłatny.
 
Przedstawicieli samorządu, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, a także organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej zachęcamy do zgłaszania udziału w seminarium.
 
W załączniku zaproszenie i program.
 
Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej są realizowane w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”- Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi