Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Inicjatywa sezonu

Swojacy

Mały Komorsk- malownicza miejscowość położona w gminie Nowe, w obrębie Dolny Dolnej Wisły. Zróżnicowanie krajobrazowe i wysoka estetyka miejscowej zabudowy spowodowały, że wieś jest jedną z najciekawszych w rejonie Nowego.
Szczególnym atutem krajobrazowym jest zróżnicowany krajobraz. Naturalna rzeźba terenu- granica geologiczna doliny, liczne pofałdowania i nierówności. Obecność lasów, grądu zboczowego, łąk pól uprawnych oraz bliskość największej polskiej rzeki Wisły oraz rzeczki Mątawy , powoduje, że z punktu widzenia geograficznego Mały Komorsk może być ciekawym miejscem krajobrazowym.
Mały Komorsk to wieś w niewielkim stopniu objęta jest zdywersyfikowaną produkcją rolną. Rozwinęła się tam tradycyjna uprawa roli oraz ekologiczna hodowla zwierząt gospodarczych, która przyczyniła się do wytwarzania w przydomowych gospodarstwach ekologicznej i zdrowej żywności. To właśnie tego typu produkty spożywcze stają się w ostatnim okresie bardzo atrakcyjne , szczególnie w zdominowanej przez niebezpieczna dla zdrowia żywność korporacyjną.
W 2011 roku w ramach działań Programu Aktywności Lokalnej realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem oraz wsparcie Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni” zawiązało się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mały Komorsk „Swojacy”. Organizacja skupia aktywnych mieszkańców wsi, którzy swoimi działaniami udowadniają, że jest możliwa alternatywa dla wielu środowisk wiejskich , w których pomimo istniejących możliwości aktywność społeczna nie jest podejmowana. W ofercie „Swojaków” można znaleźć między innymi: powidła śliwkowe, musy jabłkowe, masło, sery oraz tradycyjnie wypiekane pieczywo. Ponadto stowarzyszenie świadczy usługi cateringowe ukierunkowane na obsługę uroczystości rodzinnych, integracyjnych oraz obsługę konferencji i szkoleń. W ofercie tradycyjna kuchnia kociewska.

Marcin Tylman

 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaStowarzyszenie Rozwoju Wsi Mały Komórsk „Swojacy”
Telefon502 458 419
Emailswojacy@op.pl
AdresMały Komórsk 53
Miejscowość86-170 Nowe
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi