Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Dziedzictwo kulinarne Kujaw i Pomorza

Sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest formą współpracy pomiędzy regionami różnych części Europy, a także poszczególnymi przedsiębiorstwami w obrębie danego regionu (restauratorami, producentami żywności, rolnikami itp.), zainteresowanymi promowaniem regionalnych produktów i potraw, a także zachowaniem lokalnych tradycji kulinarnych. Sieć ma na celu budowę pozytywnego wizerunku regionów, a także zwiększanie ruchu turystycznego, rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie ich konkurencyjności, zwiększanie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości.
Od stycznia 2012 roku członkiem sieci jest województwo kujawsko-pomorskie. Właścicielem znaku „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze” jest Marszałek Województwa i to on nadaje certyfikaty i prawo do posługiwania się znakiem podmiotom z Kujaw i Pomorza.

Kto może zostać członkiem regionalnej sieci?

Do członkostwa w regionalnej sieci „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze” mogą przystąpić

• rolnicy, ogrodnicy, przedsiębiorstwa rybackie,
• przetwórcy żywności, w tym między innymi spółdzielnie mleczarskie i zakłady mięsne,
• właściciele gospodarstw agroturystycznych, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli,
• producenci żywności pochodzącej z surowców regionalnych.

Przykładowo członkami sieci mogą zostać właściciele sadów, gospodarstw ekologicznych, gospodynie kwater agroturystycznych, koła gospodyń wiejskich, właściciele małych masarni, serowarni, producenci nalewek, właściciele restauracji, zajazdów, karczm, właściciele hurtowni spożywczych i sklepów itp. Warunek jest jeden – oferowane przez nich produkty i potrawy muszą być wyraźnie powiązane z regionem.

Jakie korzyści wynikają z członkostwa w sieci?

Członkowie sieci otrzymują prawo do używania logo z charakterystyczną białą kucharską czapką na niebieskim tle. Ponieważ jest ono coraz bardziej rozpoznawalne w kraju i w Europie, producenci, przetwórcy żywności i restauratorzy mogą dzięki temu liczyć na wzrost zainteresowania oferowanymi przez nich regionalnymi kulinariami.

Ponadto członkowie sieci uzyskują:

• możliwość publikacji informacji dotyczących członkostwa i prowadzonej działalności na stronach internetowych województwa kujawsko-pomorskiego: www.kujawskopomorskie.pl i visitkujawsko-pomorskie.pl oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com, jak również możliwość umieszczenia na ww. stronach odnośnika do własnej strony internetowej;
• możliwość uczestnictwa w imprezach promocyjnych organizowanych przez województwo kujawsko-pomorskie;
• możliwość zamieszczania bezpłatnych informacji w materiałach promocyjnych wydawanych przez województwo kujawsko-pomorskie;
• oznakowanie swojej siedziby emaliowanym logo sieci;
• oznakowanie swoich produktów, a w przypadku restauratorów – dań w menu spełniających ustalone standardy sieci.

Jak przystąpić do sieci?

Osoby zainteresowane członkostwem w regionalnej sieci „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze” powinny złożyć wniosek do Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń). Formularz do wypełnienia jest dostępny tutaj. Do wniosku należy dołączyć między innymi opis działalności ze szczególnym uwzględnieniem powiązania z tradycjami kulinarnymi regionu, metod produkcji oraz pochodzenia artykułów rolno-spożywczych. Szczegółową listę załączników można znaleźć w „Regulaminie członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze”.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaKlaudia Otręba - Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego
Telefon56 646 20 15 *3206
Emailk.otreba@kujawsko-pomorskie.pl
WWWhttp://www.kujawsko-pomorskie.pl
Miejscowość Toruń
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi