Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Ścieżki przyrodnicze

Ścieżki przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Piesza ścieżka dydaktyczna "Bobrowiska"

Trasa tej czterokilometrowej ścieżki prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu Skarlanki. Żyją tu dwie rodziny bobrów – przemierzając ścieżkę można wypatrzyć liczne ślady ich żerowania m.in. zgryzy bobrowe. Na początku trasy - przy jazie piętrzącym na rzece Skarlance w Grzmięcy – stoi duża tablica informacyjna.

Rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego "Retno"

10-kilometrowa trasa rozpoczynająca się przy siedzibie parku w Grzmięcy. Przystanki m.in. w leśniczówce Tęgowiec, gdzie żyje oswojony dzik, w muzeum przyrodniczym w Gaju oraz w rezerwacie leśnym Retno.

Kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego "Bachotek"

9-kilometrowa trasa, którą przemierzamy kajakiem. Rozpoczyna się w Grzmięcy nad brzegiem jeziora Strażym przy siedzibie parku. Znajduje się tu tablica z opisem ścieżki. Rezerwat Bachotek to miejsce lęgowe kaczek, łabędzi, łysek i perkozów. Można tu też zaobserwować wydry, norki amerykańskie, żerujące czaple siwe oraz polujące bieliki.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Grabiny - Łąkorz"

4-kilometrowa ścieżka prowadząca wzdłuż południowego brzegu jeziora Łąkorz i kanału do jeziora Wielkie Partęczyny. Start przy leśniczówce Grabiny.

Więcej informacji: www.bpk.brodnica.net
 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaBrodnicki Park Krajobrazowy
Telefon(56) 49 39 098
Emailbpark@post.pl
WWWwww.bpk.brodnica.net
Miejscowość Grzmięca
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi