Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Ścieżki przyrodnicze

Ścieżki Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Na terenie i w pobliżu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje kilkanaście atrakcyjnych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych o różnej długości.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Niecka Kłócieńska”

Ścieżka liczy ok. 25 km, przeznaczona jest więc dla wprawnych piechurów. Na jej trasie wytypowano 6 przystanków: wydmy i kompleks borów w okolicy Dębniaków, Jezioro Lubiechowskie, Jezioro Rakutowskie i wieś Krzewent, kompleks łąk w okolicy Gorenia Nowego, użytek ekologiczny „Olszyny Bobrowe”, rezerwat „Olszyny Rakutowskie”. Szczególnie atrakcyjny jest trzeci przystanek – Jezioro Rakutowskie i okoliczne podmokłości to miejsce bytowania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Obszar ten wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych ("Błota Rakutowskie").

Źródło: “Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko Włocławskim Parku Krajobrazowym”, A. Przystalski, T. Załuski, Kowal 2001.

Ścieżka ornitologiczna „Niecka Kłócieńska”

Liczący ok. 25 km spacer po Niecce Kłócieńskiej, skupiający się na miejscach szczególnie atrakcyjnych dla miłośników ornitologii. Na trasie wytypowano 4 przystanki: wieś Światkowice (w jej okolicach można obserwować ptaki środowisk ruderalnych i polno-lakowych), Olszyny Rakutowskie, Jezioro Rakutowskie (rezerwat ornitologiczny, największy na pojezierzu Gostynińskim ekosystem wodny), Jezioro Lubiechowskie.

Źródło: „Niecka Kłócieńska, trasa ornitologiczna”, M. Modrzejewska, M. Palińska, Włocławek 2000.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna “Lasy Łąckie – Soczewka – Sendeń - Łack”

Licząca ok. 27 km ścieżka, w ramach której odwiedzimy m.in. Zbiornik Włocławski i ujście rzeki Skrwy oraz kilka jezior (Soczewka, Sendeń, Łąckie Duże, Górskie). Trasa przeznaczona głównie dla wycieczek autokarowych. Mogą ją także wykorzystywać rowerzyści.

Źródło: “Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko Włocławskim Parku Krajobrazowym”, A. Przystalski, T. Załuski, Kowal 2001.

Przyrodniczo-leśna ścieżka „Kukawy”

Licząca 3,5 km ścieżka opracowana przez Nadleśnictwo Włocławek, polecana dla młodszych dzieci. W trakcie spaceru zobaczymy: szkółkę leśną uprawę na pożarzysko, różne typy drzewostanów, fazy rozwojowe borów sosnowych, użytek ekologiczny, Jezioro Dzilno (Króla), lasy higrofilne, paśnik dla zwierząt i drzewa kontrolne, remizę leśną. Na trasie przewidziano możliwość rozpalenia ogniska w wyznaczonym miejscu.

Przyrodniczo-leśna ścieżka „Lucień”

Opracowana przez Nadleśnictwo Gostynin ścieżka o długości około 3 km, z siedmioma przystankami m.in. przy pomniku przyrody – dębie Janie, Jeziorze Lucień i rezerwacie „Komory”.

Ścieżka dydaktyczna „Łąck”

Edukacyjna ścieżka opracowana przez Nadleśnictwo Łąck. Długość trasy – około 5 km. Uczestnicy spaceru zapoznają się m.in. z gospodarką leśną, sposobami pielęgnacji młodych drzewostanów. Przed wejściem do lasu odwiedzają izbę edukacji leśno-ekologicznej i wyłuszczarnię nasion w Nadleśnictwie Łąck.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Smólnik – Kosinowo – Ruda”

Ścieżka o długości około 15 km, opracowana przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwo Włocławek i Zespół Szkół w Smólniku. Przemierzając ją, zapoznamy się z atrakcjami przyrodniczymi otuliny (czyli wydzielonego obszaru ochronnego) wokół Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (m.in. pomnik przyrody Kosinowo, Jezioro Święte, stopień wodny na rzece Ruda), a także z ciekawym budownictwem wiejskim na tych terenach (przystanek „Cabanówka”).

Szkolna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kosinowo – Ruda – Telążna Leśna”

Ścieżka edukacyjna zapoznająca z przyrodą i budownictwem wiejskim na terenie otuliny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a także ze sposobami wyznaczania kierunków w terenie.

Szkolna ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Modzerowo”

Edukacyjna ścieżka o długości około 3 km, prowadząca przez tereny bezpośrednio sąsiadujące z otuliną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna „Warząchewka”

Ścieżka o długości około 3,5 km, z ośmioma przystankami, prezentującymi m.in. sposoby przebudowy drzewostanów, wprowadzania podszytu, zalesiania gruntów porolnych.

Szczegółowe informacje na temat ścieżek: www.gwpk.pl
 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Telefon(54) 28 42 226
Emailgwpk@xl.wp.pl
WWWwww.gwpk.pl
AdresZamkowa 11
Miejscowość87-820 Kowal
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi