Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody Bobrowisko

Rezerwat Bobrowisko utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 czerwca 1955r. Stanowisko składa się z 11 okazów modrzewia o średnicy pnia w pierśnicy od 31 do 116 cm oraz wysokości od 21 do 30 m. W skład rezerwatu „Bobrowisko” wchodzą oddziały leśne 273 f i g obrębu Konstancjewo Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń o łącznej powierzchni 3,24 ha. Na obszarze rezerwatu wymienione zarządzenie wprowadza szereg reżimów ochronnych, tj. zakaz wycinania drzew, zakaz zbioru owoców, nasion drzew i krzewów oraz ziół i innych roślin, zakaz niszczenia gleby i pozyskiwania ściółki leśnej, zakaz pozyskiwania kopalin, zakaz wznoszenia budowli oraz zakładania i wznoszenia urządzeń komunalnych i innych urządzeń technicznych.  

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaNadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Telefon56 683-22-12; 56 683-26-40
Emailgolub-dobrzyn@torun.lasy.gov.pl
Miejscowość Konstancjewo
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi