Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Rezerwat Czapliniec Koźliny

Faunistyczny rezerwat Czapliniec Koźliny jest częściowym rezerwatem przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, utworzonym Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.06.1996 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsca lęgowego kolonii czapli siwej.
Rezerwat położony jest w gminie Lubiewo w powiecie tucholskim, przy drodze powiatowej Szumiąca - Stążki. Obszar rezerwatu należy do Nadleśnictwa Zamrzenica (północna części obrębu leśnego Świekatówko w leśnictwie Bruchniewo). Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 23,21 ha.
Najważniejszym przedmiotem ochrony w rezerwacie Czapliniec Koźliny jest kolonia czapli siwej. Kolonia ma charakter zwarty, skupiony w kształcie elipsy i grupuje kilkadziesiąt gniazd położonych pojedynczo lub po kilka na rosnących sosnach. Oprócz czapli siwej gatunkami lęgowymi na terenie rezerwatu są dzięcioł duży i dzierzba gąsiorek.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaNadleśnictwo Zamrzenica
Telefon52 334 11 75
Emailzamrzenica@torun.lasy.gov.pl
Miejscowość Bruchniewo
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi