Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy”

Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy” utworzony został 12 września 1994 roku, swym zasięgiem obejmuje obszar 1681,50 ha i obejmuje trzy gminy: Tucholę, Cekcyn i Gostycyn. Jest to rezerwat częściowy, o charakterze krajobrazowym, niezwykle urozmaicony pod względem rzeźby terenu. Najważniejszym elementem ochrony rezerwatu jest sama rzeka, która rozcina głęboką doliną pola piasków sandrowych. Meandry, starorzecza, łachy, odsypy, głazowiska, strome skarpy, urwiska, wywroty przegradzające koryto, wyspy, to elementy powszechnie występujące w krajobrazie Brdy, nadające jej niezwykłego uroku i naturalnego charakteru. Na obszarze rezerwatu znajdują się liczne pomniki przyrody oraz stanowiska roślin chronionych. Rezerwat jest również ostoją wielu rzadkich zwierząt takich jak: bobry, wydry, zimorodki, gągoły. Wśród ryb króluje pstrąg tęczowy, ale w Brdzie złowić można również lipienie, czy inne gatunki częściej występujące w wodach górskich.
Rezerwat "Dolina Rzeki Brdy" rozciąga się pasem o różnej szerokości wzdłuż koryta rzeki Brdy na południowy wschód od Woziwody aż do miejscowości Piła-Młyn. Przez większą część tego terenu przechodzi niebieski szlak turystyczny "Szlak Brdy" oraz żółty im. Bartłomieja Nowodworskiego.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaInformacja turystyczna
Telefon+48 52 334-21-89
Emailit@tuchola.pl
WWWwww.it.tuchola.pl
Miejscowość89-500 Tuchola
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi