Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Inicjatywa sezonu

Projekt "Mursk/Ładne w kolorze"

Mursk to wieś pod Włocławkiem, objęta obszarem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jeszcze niedawno mało kto słyszał o tej malutkiej, choć malowniczo położonej miejscowości. Teraz – dzięki niezwykłemu projektowi, którego pomysłodawcami są „Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie” i „Fundacja Ari Ari” – Mursk i położone tuż obok Ładne mają szansę stać się najbardziej „dizajnerskimi” wsiami w Polsce.
„Mursk/Ładne w kolorze” to nowatorska inicjatywa, która ma na celu podkreślenie wagi kolorystyki w przestrzeni publicznej. Modernizacja miast i wsi w Polsce nie obejmuje zazwyczaj tworzenia koncepcji kolorystyki miejsca. Nowo budowane czy poddawane termomodernizacji budynki malowane są na przypadkowe, jaskrawe barwy. W efekcie w przestrzeń publiczną wkrada się chaos, odrywa się ona od kolorystycznych tradycji regionu. Tymczasem, jak pokazuje przykład wielu zakątków Europy, kolory są ważnym składnikiem tożsamości lokalnej. Z greckimi domami kojarzy się biel i błękit, z budownictwem skandynawskim – czerwień czy bordo.
„Kolorystyka nadaje miejscowej architekturze odrębność. Często – np. w Danii – unifikuje się również kolorystycznie reklamy zewnętrzne. W Polsce brak podobnej konsekwencji” – uważają pomysłodawcy projektu, wskazując, że dawniej kolor odgrywał istotną rolę w polskim budownictwie i zdobnictwie. Drewniana architektura z Małopolski malowana była na zielenie i brązy, mazowieckie chałupy – na niebiesko.
Autorzy inicjatywy postanowili podjąć próbę odbudowania kolorystycznych wzorców. Rozpoczęli od terenów wiejskich – aby podnieść prestiż lokalnej tradycji i pokazać, że małe miejscowości mogą wytyczać trendy dla całej Polski. Zaproponowali mieszkańcom Murska i Ładnego kolorystyczną rewolucję i zmianę wizerunku ich wsi. Podczas cyklu warsztatów, w których brali udział dorośli i dzieci, wypracowano spójną koncepcję kolorystyczną i architektoniczną wsi, nawiązująca do regionalnych tradycji. Był to efekt wielu analiz: lokalnych wzorców kolorystycznych, zdjęć satelitarnych, map, rocznych amplitud temperatur. Warsztaty odbywały się pod okiem m.in. etnografa, geologa, grafika, architekta. Zadbano, aby nowy „dizajn” nie zaburzał charakteru miejscowości i harmonijnie współgrał z jej zabudową – która ma charakter mieszany: zwartej ulicówki i rozproszonych przysiółków, z kilkoma zabudowaniami sięgającymi początków XX wieku i malowniczo usytuowanym na pagórku dziewiętnastowiecznym cmentarzem ewangelickim.
Kulminacja projektu będzie miała miejsce w drugiej połowie maja. 18 i 19 maja mieszkańcy wspólnie pomalują wieś na wybrany kolor, a 26 maja zorganizują festyn, na którym podsumują całą akcję. Pomalowana zostanie zarówno przestrzeń prywatna – elementy posesji – jak i publiczna. Ta druga nabierze nowego wyrazu również dzięki nowym, odpowiednio zaprojektowanym elementom. W Mursku i Ładnem powstaną 3 wiaty przystankowe, ławki, tablice, plac zabaw, kosze na śmieci - wszystko w kolorze wsi, w nowoczesnej konwencji architektonicznej nawiązującej do regionalnej stylistyki.

„Mursk/Ładne” w kolorze” ma pokazać, że:
- kolor jest ważny
- mała architektura nie musi być tanią, katalogową sztampą
- wieś można zdizajnować i to wspólnie z mieszkańcami
- dizajn i kolor łączą ludzi.

Inicjatywa ma też stanowić impuls dla innych polskich wsi do poszukiwania swojej kolorystycznej tożsamości. Projekt jest dostępny na licencji „Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska”, można więc z niego korzystać i tworzyć wariacje na jego temat, uznając autorstwo pomysłodawców.

 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaFundacja Ari Ari - Monika Maciejewska
Telefon+48 607 834 420
Emailariari@ariari.org
WWWhttp://www.mursk.pl
Miejscowość Mursk
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi