Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Zarejestrowane produkty tradycyjne

Produkt lokalny, tradycyjny i regionalny - nazewnictwo

Produkt lokalny, regionalny czy tradycyjny pełni ważną rolę w różnicowaniu produkcji żywnościowej i stwarza możliwości wzrostu dochodów rolniczych bez wzrostu produkcji rolnej. Może być atrakcją turystyczną, a także marketingowym wyróżnikiem miejsca, z którego pochodzi. W krajach, których gospodarki wkroczyły w erę rozwoju zwaną postindustrialną, trwa intensywne "przekopywanie i przetrząsanie" zasobów kultury dla wykorzystania ich fragmentów do celów komercyjnych, głównie marketingowych. Coraz większa część gospodarki światowej to sprzedaż dostępu do wrażeń, przeżyć, doznań i iluzji oraz sprzedaż wartości intelektualnych (idei, pomysłów, patentów) i wyników badań naukowych. W tym kontekście produkt lokalny, regionalny, tradycyjny stanowi olbrzymią wartość.
Produkt lokalny - wytwór rąk i umysłu ludzkiego charakterystyczny dla określonego obszaru lub środowiska.
Produkt tradycyjny - produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego jakość lub wyjątkowe cechy lub właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod wytwarzania. Formalnie można tak znakować i nazywać produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.
Produkt regionalny - produkt rolny lub środek spożywczy, posiadający przyznaną przez Komisję Europejską Chronioną Nazwę Pochodzenia (PDO), Chronione Oznaczenie Geograficzne (PGI) lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność (TSG).

Elżbieta Sobolewska – główna specjalistka ds. produktów tradycyjnych w Departamencie Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaElżbieta Sobolewska
Telefon56 656-20-15 w. 3082
Emaile.sobolewska@kujawsko-pomorskie.pl
Miejscowość Przysiek


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi