Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

OWES TŁOK - wsparcie dla organizacji z terenów wiejskich
OWES TŁOK pomaga w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych, wspiera te już istniejące, a także pomaga organizacjom pozarządowym czy Kołom Gospodyń Wiejskich w różnicowaniu źródeł finansowania m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu działalności odpłatnej.
Działania te są prowadzone w powiatach:
 • brodnickim,
 • golubsko-dobrzyńskim,
 • grudziądzkim i w m. Grudziądzu,
 • rypińskim,
 • wąbrzeskim,
 • świeckim.
Co oferujemy?
Dla początkujących organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych
 • Mikrogranty do 5000 zł, które można przeznaczyć na m.in. na działania przygotowujące organizacje pozarządowe do ekonomizacji (np. prowadzenia odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej) - w tym szkolenia dla kadry, działania służące testowaniu produktu/usługi)
 • Szkoła Ekonomii Społecznej – cykl szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych
 • Spotkania animacyjne/edukacyjne – z przedstawicielami NGO, samorządu, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, liderami/kami lokalnymi, grupami inicjatywnymi
 • Wizyty studyjne przedstawiające dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej
Dla organizacji pozarządowych ekonomizujących swoją działalność, spółek non profit, spółdzielni socjalnych (przedsiębiorstw społecznych)
 • Wizyty studyjne w siedzibach przedsiębiorstw społecznych i firm komercyjnych
 • Vouchery służące wzmocnieniu kompetencji biznesowych np. udział w targach, szkoleniach branżowych
 • Dotacje na utworzenie miejsc pracy oraz wsparcie pomostowe i kursy/szkolenia zawodowe dla zatrudnianych osób
Organizacje mogą również korzystać z bezpłatnego doradztwa m.in. w zakresie prawnym, księgowym, marketingowym.
Wysokość dotacji: 24 tys. na utworzenie jednego miejsca pracy.
OWES może przekazać jednemu podmiotowi maks. 10 dotacji na 10 miejsc pracy – łącznie 240 000 zł.
Dotacje są przekazywane na tworzenie miejsc pracy w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach, spółkach non profit między innymi dla:
- osób niepełnosprawnych,
- osób bezrobotnych,
- osób ubogich pracujących,
- osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej.
 
Więcej na www.owies.eu
Zapraszamy do kontaktu!
OWES TŁOK
ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
500 127 355 - lub mailowy: biuro@owies.eu


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi