Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW OBYWATELSKICH

Działasz w organizacji pozarządowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zmagasz się z jakimś problemem? Chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację? Skorzystaj z darmowej pomocy!

Ośrodek TŁOK zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczników z województwa do korzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa

DLA KOGO?

Bezpłatne szkolenia i doradztwo są skierowane do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

 • zrzeszonych w organizacjach pozarządowych,
 • działających w grupach inicjatywnych planujących założyć organizację pozarządową na terenie województwa,
 • wolontariuszy zaangażowanych w działalność społeczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

SZKOLENIA

Ośrodek Tłok  organizuje bezpłatne szkolenia dedykowane potrzebom konkretnej organizacji.

Zbierz grupę członków/wolontariuszy, zorganizuj salę i zgłoś się do nas - poprowadzimy bezpłatne szkolenie pod kątem potrzeb Twojego stowarzyszenia/fundacji.

Przykładowe tematy:

Szkolenie nt. pisania projektów – jak poprawnie sformułować cele, rezultaty, harmonogram, budżet itp.; część szkolenia ma charakter warsztatowy – uczestnicy przy wsparciu trenera przygotowują założenia swoich projektów.

Jak zbudować silną markę organizacji – skuteczne działania komunikacyjne w Internecie (strony www, media społecznościowe, aplikacje multimedialne)

Jak założyć i rozwijać organizację pozarządową - Szkolenie skierowane do młodych NGO i grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji dot. m.in. dostępnych form prawnych (stowarzyszenie, fundacja i in.), podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem NGO

Aspekty finansowe i rachunkowe działalności w III sektorze - szkolenie skierowane do zarządów i członków NGO, wyposaży uczestników w podstawową wiedzę nt. kwestii finansowych i rachunkowych związanych z działalnością organizacji pozarządowych – m.in. uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, plan kont, zawieranie umów, opisywanie faktur, deklaracje i sprawozdania roczne, bilans

Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych - Szkolenie poświęcone obowiązującym aktom prawnym krajowym oraz kodyfikacjom europejskim m.in. RODO

ABC współpracy z wolontariuszami - szkolenie dla organizacji pozarządowych obejmujące następujące zagadnienia: aspekty formalno-prawne, umowa wolontariacka, wspieranie i motywowanie wolontariuszy, Europejski Korpus Solidarności – możliwości programu

DORADZTWO

 • doradztwo księgowe, w tym pomożemy Ci poprowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów,
 • doradztwo prawne,
 • możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych – wsparcie w wyszukaniu źródeł finansowania, skąd pozyskać środki finansowe oraz zasoby na potrzeby realizacji działań społecznych, pomoc w wyborze adekwatnych źródeł zewnętrznych, możliwości związane z rozwijaniem działalności odpłatnej i gospodarczej w ramach NGO (ekonomizacja działań NGO).
 • odpowiedzialne zamówienia publiczne – potencjalne źródło finansowania NGO - gdzie szukać, jak korzystać
 • RODO,
 • PR, marketing,
 • planowanie strategiczne,
 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją.

JAK SKORZYSTAĆ?

Chęć skorzystania z oferty należy zgłaszać drogą mailową na adres rozwoj@tlok.pl.

W mailu proszę podać nazwę organizacji lub/i imię i nazwisko osoby/osób z grupy inicjatywnej oraz w 1-2 zdaniach opisać problem do skonsultowania.

 

Projekt „PRO NGO” dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

tel. 56 655 50 22

rozwoj@tlok.pl

www.tlok.plEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi