Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Ogólnopolska sieć wiosek tematycznych zawiązana

W dniu 21 marca 2016 roku podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Wiosek Tematycznych zostało podpisane porozumienie Sieci Wiosek Tematycznych w Polsce.

W spotkaniu wzięło udział ponad 230 osób z całej Polski. 

Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje tematyczne poświęcone tematowi wiosek tematycznych. Pierwsza sesja prowadzona przez Jarosława Kubę – Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” - dotyczyła kreowania innowacyjnych, sieciowych produktów wiosek tematycznych. Drugą sesję - "Wioski tematyczne przestrzenią tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi" - prowadziła Małgorzata Ofierska – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”. Ostatnia z sesji prowadzona przez Pawła Łukasiaka – Prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - poruszała kwestię marketingu wiosek tematycznych.
Na podsumowaniu pierwszego dnia Kongresu wystąpił  yszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Drugiego dnia uczestnicy Kongresu mieli okazję podpatrzeć dobre praktyki funkcjonowania wiosek tematycznych z Niemiec - Wioski Makowej i Wioski Doświadczeń.
Na zakończenie Kongresu wystąpił Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiając perspektywę rozwoju wiosek tematycznych w Polsce.

 

Patronem medialnym kongresu byli: Agropasja, Sielskie Życie i Tygodnik Poradnik Rolniczy.
Do porozumienia sieci wiosek tematycznych w Polsce przystąpiły:
 1. Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o.
 2. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły Nad Brdą BUKO
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po drodze”
 4. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności
 5. Stowarzyszenie Czaple – Wieś z Przyszłością
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”
 7. Stowarzyszenie KEKS – „Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku”
 8. Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”
 9. Fundacja Misja Nowinka
 10. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno
 12. Stowarzyszenie Jakubowe
 13. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
 14. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków
 15. Stowarzyszenie Chrzanowy Ogród
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńsko-Rawsko-Mazowieckiej „Sierzchowianie”
 17. Stowarzyszenie „Kobiet Aktywnych”
 18. Fundacja Calamita
 19. Stowarzyszenie SZANSA
 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Jabłonka „Jabłkowa Kraina”
 21. Stowarzyszenie Wsi Borówki
 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic
 23. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna TEODORYK
 24. Cieszanowskie Forum Gospodarcze
 25. Stowarzyszenie Kraina Puszczańskich Tradycji
 26. Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjno – Wychowawcze SOWA
 27. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów Miodowa Kraina
 28. Stowarzyszenie „Vita Chlebem”
 29. Fundacja Rozwoju Turystyki i Produktu Lokalnego
 30. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice
 31. Stowarzyszenie SKRAJ
 32. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”
 33. Stowarzyszenie Młode Dęby


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi