Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Muzea

Muzeum Ziemi Mogileńskiej

Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku zostało powołane do życia 1 stycznia 2002 roku, natomiast oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 28 maja 2003 roku.
W budynku znajduje się stała ekspozycja „Dzieje ziemi mogileńskiej”. Do najstarszych zgromadzonych tutaj eksponatów należą dokumenty cechowe z II połowy XVIII wieku i początków XIX wieku. Można zobaczyć stuletnie sztandary, okolicznościowe medale oraz broń z okresu II wojny światowej.
Ekspozycja „Pradzieje ziemi mogileńskiej” przedstawia w małym fragmencie dorobek materialny społeczeństw i kultur zamieszkujących omawiane tereny. Zwiedzający może zaobserwować etapy zachodzących przeobrażeń kulturowych i społecznych, które wywierały wpływ na życie mieszkańców. Eksponowane są tu też narzędzia, przedmioty codziennego użytku, rekwizyty używane podczas obrzędów religijnych przez ludzi od młodszej epoki kamienia, poprzez epokę brązu i żelaza, aż po średniowiecze i nowożytność. Szczególnie atrakcyjnym elementem wystawy są bogato zdobione stroje kujawskie. Ponadto zwiedzający ma okazję zapoznac się z mapą rozmieszczenia stanowisk archeologicznych na terenie ziemi mogileńskiej.
W Muzeum Ziemi Mogileńskiej można także zwiedzać wystawy czasowe związane tematycznie z regionem. Dotychczas przygotowane zostały m.in.: wystawa „Kręgi w zbożu” dotycząca piktogramów w Wylatowie, „Życie i dorobek naukowy prof. Czesława Łuczaka", „Powstanie Wielkopolskie na ziemi mogileńskiej" oraz wystawa „Hafty kujawskie”.
Ponadto muzeum, wraz z Mogileńskim Towarzystwem Kultury oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Chabsku, organizuje imprezy cykliczne - konkursy: Przegląd Obrzędów Zapustnych, „Stoły Wielkanocne”, „Pierniki Gwiazdkowe”, „Zwyczajny wiejski chleb”.
Z chwilą powstania muzeum podjęło zadanie gromadzenia materiałów dotyczących życia i działalności Józefa Glempa Prymasa Polski. Ta wybitna postać jest Honorowym Obywatelem Miasta Mogilna. Stąd też pierwsza wystawa nosząca tytuł "Życie i Praca Dla Kościoła i Społeczeństwa Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski".

Więcej informacji na: www.mzm.mogilno.pl

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaJan Szymański
Telefon+48 52 315-87-80
Emailmuzeum@mzm.mogilno.pl
WWWwww.mzm.mogilno.pl
AdresChabsko 20
Miejscowość88-342 Wylatowo
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi