Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Kościoły

Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Serocku

fot. Wioletta Skowrońska - www.fotofiola.plKościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Serockufot. Wioletta Skowrońska - www.fotofiola.plWidok od strony ulicy Dworcowej i MickiewiczaKościół w SerockuPrezbiterium (widok od strony ul. Dworcowej)Kościół zimą (widok od stronu ul. Dworcowej)Wieża kościelna z zegarem (widok od strony ul. Wyzwolenia)Wieża KościelnaKościół p.w. MBR w SerockuOłtarz głównyOłtarz główny z lat 90Dekoracja ołtarza głównego z lat 80Dekoracja Grobu Pańskiego z lat 80Figura Matki Bożej RóżańcowejOłtarz boczny z figurą Matki Bożej Różańcowej

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej należał początkowo do gminy ewangelickiej. Został zbudowany w 1873 r. przez Towarzystwo Gustawa Adolfa. Świątynia obecnie posiada 540 metrów kwadratowych powierzchni. Do budowy użyto cegły, a dach pokryto dachówką. Kościół posiada także wieżę z zegarem. Nie był przebudowywany od czasów jego powstania. Zbudowano go w stylu neogotyckim. Jest jednonawowy, strop wykonano z drewna.

W czasie II wojny światowej ucierpiała wieża oraz dach, ale zaraz po ukończeniu działań wojennych szkody naprawiono. W 1953 roku założono instalację elektryczną, a wnętrze świątyni odrestaurowano w 1979 roku. Przy kościele znajdowała się plebania (późniejsza siedziba Gminy Serock). Obecnie mieści się tam przedszkole samorządowe. W 1891 roku w plebanii mieszkał pastor Fischer, który żył w dobrych stosunkach z proboszczem Lomnitzem. W imieniu kościoła ewangelickiego pastor wręczył proboszczowi piękny fotel. Dnia 9 kwietnia 1945 roku starosta świecki Krawczyk przekazał do użytku księdzu administratorowi A. Schwanitzowi świątynię oraz znajdujące się w kościele wyposażenie. Poświęcenie odbyło się 5 sierpnia 1945 roku. Po 1945 roku z kościoła parafialnego przeniesiono tutaj dużą część wyposażenia i świątynia odtąd stała się kościołem parafialnym. W 1981 roku kościół otrzymał tytuł Matki Bożej Różańcowej z okazji 300-lecia założenia Bractwa Różańcowego w parafii.

W kościele są trzy ołtarze. Główny pochodzi z XX wieku. Ołtarz boczny, drewniany, rzeźbiony i malowany, ufundował ks. J. Lomnitz. Wokół obrazu Matki Bożej Różańcowej znajdują się różne wota. Jednym z najstarszych wot jest srebrna plakietka z XVIII wieku ufundowana przez Grzegorza Schlawanowskiego. Drugi ołtarz boczny jest także drewniany, rzeźbiony i malowany. Zbudowany w XIX wieku. Obraz w tym ołtarzu przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego, jego autor jest nieznany. Na menesie ołtarzowej znajduje się rzeźba Chrystusa z XVIII wieku. W wyposażeniu znajdują się różne cenne naczynia liturgiczne. W kościele jest 14 stacji drogi krzyżowej wykonanych w 1862 roku. Organy mają prospekt barokowy. Przywieziono je z kościoła w Świętem w 1835 roku.

Na terenie parafii znajdowały się niegdyś cenne kaplice. Najstarsza z nich znajdowała się na zamku w Jasińcu. Istniała już w XIII wieku za czasów kasztelanów, a potem wójtów krzyżackich. W XIV wieku zdobiły ją rzeźbione ołtarze oraz stalle, obok była sala gustownie urządzona przez Kościeleckich. W 1565 roku starostwo nadało ją na własność Maciejowi Żalińskiemu, a od 1672 roku do rozbiorów Polski kaplica była w posiadaniu rodziny Tuchołków. W 1722 roku kaplicę zamieniono na kościół ewangelicki dla niemieckich kolonistów. W roku 1846 została zamknięta, gdyż zamek popadł w ruinę. Natomiast w Łowinku znajdowała się kaplica domowa utrzymywana przez Tuchołków, a w Brzeźnie obok dworu zbudowano kaplicę z XVIII wieku. Obecnie na terenie parafii nie ma żadnej kaplicy.

Parafialny cmentarz został usytuowany przy małym kościółku zaraz po wybudowaniu pierwszej świątyni. Pierwsza wzmianka o tym pochodzi z roku 1583. W XIX wieku cmentarz powiększono. W nowej jego części pochowano we wspólnej mogile żołnierzy poległych koło Serocka 5 i 6 września 1939 roku.

Innym przedmiotem kultu są kapliczki przydrożne. Nie ma danych, ile ich było na terenie parafii, ale przyjmuje się, że zapewne kapliczki istniały od tak dawna, jak parafia Serock. W okresie II wojny światowej Niemcy systematycznie niszczyli krzyże i kapliczki. Zniszczono je w Brzeźnie, Glinkach, Jasińcu. Hitlerowcy zmusili mieszkańców Cierplewa, aby sami usunęli kapliczkę przydrożną. W Serocku ocalały dwie. Po wojnie odbudowano je w Łowinku, Glinkach, Nowym Jasińcu, Brzeźnie, Cierplewie i Dubielnie w 1946 roku. Natomiast właścicielka młyna w Łowinku p. Rybarczykowa ustawiła figurę Serca Pana Jezusa na swojej posiadłości. Teraz w parafii znajduje się 10 kapliczek. Były one budowane jako wotum za odebrane łaski, pamiątki wydarzeń historycznych czy religijnych. Jeszcze do dzisiaj, szczególnie w maju, gromadzą się przy nich wierni na modlitwach.

fot. Wioletta Skowrońska - www.fotofiola.plKościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Serockufot. Wioletta Skowrońska - www.fotofiola.plWidok od strony ulicy Dworcowej i MickiewiczaKościół w SerockuPrezbiterium (widok od strony ul. Dworcowej)Kościół zimą (widok od stronu ul. Dworcowej)Wieża kościelna z zegarem (widok od strony ul. Wyzwolenia)Wieża KościelnaKościół p.w. MBR w SerockuOłtarz głównyOłtarz główny z lat 90Dekoracja ołtarza głównego z lat 80Dekoracja Grobu Pańskiego z lat 80Figura Matki Bożej RóżańcowejOłtarz boczny z figurą Matki Bożej Różańcowej
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaks. Tadeusz Daniszewski
Telefon(52) 382-95-19
Emailbrak e-maila
AdresWyzwolenia 26
Miejscowość86-120 Serock
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi