Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Kościoły

Kalwaria Pakoska

Fot. Przemysław JahrAnioł z Kalwarii Pakoskiej

Pierwsza droga krzyżowa przeszła przez pakoską kalwarię wiosną 1628 r. Chronologicznie wyprzedza ją tylko Kalwaria Zebrzydowska, ufundowana w 1608 r. „Kujawską Jerozolimę” założył w czasach kontrreformacji miejscowy proboszcz – Wojciech Kęsicki. Początkowo miała kształt prostych drewnianych krzyży ustawionych wzdłuż czterokilometrowej trasy kalwaryjskich dróżek. Z czasem krzyże zostały zastąpione przez 25 okazałych barokowych kaplic o nazwach takich jak „Potok”, „Cedron” czy „Brama Jerozolimska”.
Zgodnie z ideą przyświecającą zakładaniu kalwarii w całej Europie – „Ut hic Jerusalem vidat qui peragrare nequit” („Aby tu zobaczył Jerozolimę ten, kto [do niej] nie może dotrzeć”) – plenerowa droga krzyżowa w Pakości nawiązuje do przestrzeni i krajobrazu Świętego Miasta: wzgórze przy drodze do Inowrocławia to Góra Oliwna, wzgórze Ludkowskie to Golgota, Noteć to Cedron. Na trasie, którą posuwają się przybyli do Pakości pielgrzymi, odnaleźć też można Pałac Piłata, Pałac Heroda, wzgórze Syjon itp. Perfekcyjne odwzorowanie przestrzennego układu Jerozolimy było dla projektantów kalwarii na tyle ważne, że gdy geometra wyznaczający ścieżki kalwaryjskie popełnił błąd w obliczeniach i wskazał niewłaściwe wzgórze, na którym następnie wybudowano kaplicę Wniebowstąpienia, po wykryciu pomyłki budowlę rozebrano i postawiono w nowym – już właściwym – miejscu.
Kalwarią – również współcześnie – opiekuje się zakon franciszkanów. Sprowadzili ich w 1631 r. ówcześni właściciele miasta – Działyńscy. Na klasztor przebudowano wówczas stare zamek, z którego do dzisiaj pozostały fragmenty murów obwodowych i wieża bramna, przerobiona na kaplicę Matki Bożej. W 1837 roku nastąpiła kasata klasztoru przez władze pruskie, lecz w XX w. zakonnicy powrócili do Pakości.
„Kujawską Jerozolimę” warto odwiedzić w Wielkim Tygodniu, kiedy odbywają się tu uroczyste obchody kalwaryjskie. Celebracja rozpoczyna się w Wielki Czwartek mszą św. w kościele św. Bonawentury. O 20 wierni wyruszają na kalwaryjskie ścieżki – aż do kaplicy symbolizującej uwięzienie Jezusa w domu arcykapłana Kajfasza. O godz. 3.00 w nocy wznawiają wędrówkę przy domu Kajfasza. Druga część pakoskiego misterium kończy się ok. 5.00 nad ranem.
 

Fot. Przemysław JahrAnioł z Kalwarii Pakoskiej
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaKlasztor franciszkanów
Telefon+48 694 451 053
Emailkustosz@kalwariapakoska.eu
WWWhttp://www.kalwariapakoska.eu
AdresInowrocławska 3
Miejscowość88-170 Pakość
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi