Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Jar Brynicy

Jeden z najmłodszych rezerwatów utworzony w 2001 roku dla ochrony naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie fragmentu doliny Brynicy. Głównym przedmiotem ochrony jest przełom rzeki Brynicy, głęboko wcięty w wysoczyznę morenową. Zbocza jaru są bardzo strome i osiągają wysokość do 20 metrów. Rzeka na tym odcinku jest bardzo kręta i charakteryzuje się dużym spadkiem. Powierzchnia tego geomorfologicznego-leśnego rezerwatu wynosi 29,47 ha. W rezerwacie występują różne gatunki drzew liściastych (klon, lipa, jesion i olcha). Bogate jest również wczesnowiosenne runo. Występuje tu wiele rzadkich gatunków zwierząt - szczególnie bogata jest fauna, reprezentowana m.in. przez bociana czarnego, zimorodka czy pluszcza.
W rezerwacie znajduje się "Dąb Rzeczypospolitej", który ma 34 metry wysokości, 664 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek określany jest na ok. 500 lat. Ta naturalna atrakcja ma status pomnika przyrody.
Do rezerwatu prowadzi przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Jar Brynicy".

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaMarian Tomoń
Telefon+48 56 49-45-814
Emailbrak
WWWwww.glpk.vot.pl
Miejscowość87-320 Czarny Bryńsk
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi