Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Inicjatywa sezonu

Inicjują z FIO na wsi

"Inicjuj z FIO" to program grantowy skierowany do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. W jego ramach można otrzymać do 5 tys. zł na różnego rodzaju działania w społecznościach lokalnych. Operatorem środków jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica.
Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Inicjuj z FIO bis i Inicjuj z FIO na start, jest wiele realizowanych przez organizacje i grupy nieformalne ze wsi. Poznajcie kilka z nich.
 
 
Nieformalna grupa młodych mieszkańców wsi Węgiersk zrealizowała projekt TEENFOLK, przywracający pamięć o lokalnych tradycjach i zwyczajach. Przez dwa miesiące 17-osobowa grupa młodzieży uczyła się przyrządzać staropolskie potrawy: podpłomyki, sodziaki, pierogi ruskie i zupę pokrzywową, a podczas zajęć etnograficznych - szyć i robić wianki. Młodzież zintegrowała się też z przedstawicielami starszego pokolenia podczas spotkań z seniorami z Węgierska. W ich trakcie seniorzy dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniami – efektem była decyzja o wspólnym zorganizowaniu obchodów Nocy Świętojańskiej nad lokalnym jeziorem.
 
- Podczas Nocy Kupały musieliśmy zmierzyć się z różnymi trudnościami np. brakiem prądu z powodu awarii, wiatrem przewracającym antyramy. Pokonaliśmy je jednak w kreatywny sposób i poradziliśmy sobie ze wszystkimi trudnościami – opowiadają młodzi projektodawcy.
 
Podtrzymujący ginące tradycje projekt realizuje również grupa z miejscowości Płonne. W ramach projektu pod tytułem „Akordeon i atłas, czyli krótka historia o wspólnym dzierganiu i muzykowaniu” zaplanowano m.in. warsztaty śpiewu i krawiectwa.
 
Z kolei w Leszczach (gm. Złotniki Kujawskie) Stowarzyszenie Lawenda Kujawska postanowiło przywrócić do dawnej świetności ścieżkę edukacyjną Podgaj-Łącko i przygotować grę terenową, która uatrakcyjni ścieżkę. Członkowie stowarzyszenia i wspierający ich wolontariusze tworzą też strefę rekreacji zlokalizowaną na użyczonym terenie. Zamierzają tam organizować wydarzenia o charakterze rodzinnym, integracyjnym i turystycznym.
 

Niewielkie Markowice w powiecie mogileńskim słyną z Sanktuarium Matki Bożej. Okazuje się jednak, że żywe są w nich również tradycje piłkarsko-sportowe. Nieformalna grupa organizuje tam piłkarskie zajęcia dla najmłodszych mieszkańców wsi. Projekt zakończy wspólny wyjazd na mecz profesjonalnej drużyny do Poznania.  

"Od sztuki po sport" - spotkania z pasją i twórczością w tle. Pod taką nazwą powstał z kolei projekt w ramach "Inicjuj z FIO na start" w 2018 r. Głównymi inicjatorami spotkań są Krystyna Śpiewak, Elżbieta Woźniak i Rafał Nawrocki, którzy utworzyli nieformalną grupę z Patronem - Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Szansa". Uczestnikami zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach projektu są mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, uczestnicy WTZ w Bielicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Szerzawach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.
 
    
Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaOśrodek TŁOK - operator Inicjuj z FIO
Telefon797 656 053
Emailfio.nastart@tlok.pl
WWWwww.tlok.pl
Miejscowość Toruń


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi