Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
wydarzenia

Trąbki, puzony i tuby oznajmiały wszem i wobec, że stolicą orkiestr dętych w naszym województwie są w tym dniu Śliwice. Wtórowały im klarnety, oboje i flety a mażoretki wzbudzały podziw męskiej części widowni.

Pierwszy Turniej Rycerski został w 1977 roku zainicjowany przez historyka Zygmunta Kwiatkowskiego, będącego wieloletnim dyrektorem Zamku Golubskiego. Od tego czasu co roku odbywa się turniej, który z czasem zdobył rangę międzynarodową. Dziś cieszy się prestiżem i obecnością drużyn z całej Europy.

Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku to impreza cykliczna kultywująca tradycje Folkloru Kujawskiego.

27 maja 2011 w Dobrzejewicach po raz siódmy odbył się Festiwal Twórczości Ludowej imienia Edwarda Nowaka. Spotkanie to miało na celu propagowanie ideę piosenki ludowej, wspieranie twórczości dziecięcej i wzmacniania więzi z ojczyzną. Tradycja tego festiwalu sięga 2005 roku, kiedy to, zainspirowany postacią i działalnością E. Nowaka, przegląd odbył się po raz pierwszy.
Edward Nowak urodził się w roku 1938 na Kujawach Wschodnich. W trakcie nauki w Liceum Pedagogicznym w Toruniu zaczął interesować się gra na instrumentach, szczególnie dętych. Zaraz po ukończeniu Liceum, został nauczycielem w Złotorii, w kolejnych latach wykładał w szkołach w okolicy Torunia, aż do 1989 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. W trakcie pracy pedagogicznej znalazł również czas, by zając się dodatkowa pracą na rzecz rozwoju kultury regiony. W latach 60-tych założył zespół estradowy, który po kilku latach stał się zespołem Pieśni i Tańca. Zainicjował również powstanie kapeli podwórkowej. W 1990 r. udaje założyć się Orkiestrę dętą w Dobrzejewicach, którą prowadził do grudnia 2004 r.
Dzięki inspiracji takiego działacza powstaje pomysł stworzenia Festiwalu Twórczości Ludowej. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Połączyć pokolenia”, dlatego też uczestnikami były nie tylko zespoły dziecięce i młodzieżowe, ale też prezentujące długoletnią tradycję kapele. Udział wzięły: Zespół "Kawęczynianki" z Kawęczyna, Zespół wokalno-instrumentalny "Browinki" z Browiny, Zespół instrumentalno-wokalny "Radość" z Czernikowa, Zespół wokalno-muzyczny "Złota Jesień" z Grębocina, Kapela Ludowa Braci Kamińskich z Osieka. Młodsi wykonawcy to reprezentanci chóru Przedszkola "Alfik" z Torunia oraz zespoły muzyczno-taneczne istniejące przy szkołach podstawowych i gimnazjach- Zespoły taneczne Zębowo i "Zielone ludki" z Zębowa, Zespoły taneczne "Krakowiaczki", "Tańczące nutki", śpiewające nutki, Trojaki z Dobrzejewic, Zespoły muzyczne "Alfa" i "Schola veritas" z Dobrzejewic, Orkiestra dęta z Dobrzejewic, "Maluchy" i "Łążynianie" z Łążyna, "Brzózki" i "Malwinki" z Brzozówki, Zespoły taneczne z Osieka i "Obrowiaki" z Obrowa, Duet "Monika i Krystian" oraz "Trio" z Obrowa, Zespół taneczny "Jagusie" z Brąchnówka. Można było podziwiać następujące tańce i pieśni: Polonez, Kujawiak, Polka, Trojak.
Oprócz śpiewu i tańca na Festiwalu można podziwiać również rękodzieło ludowe. Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem, co świadczy o jak kultura ludowa jest ważna dla społeczności lokalnych i że warto ją wspierać.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi