Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody
Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy”

Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy” utworzony został 12 września 1994 roku, swym zasięgiem obejmuje obszar 1681,50ha obejmującym trzy gminy: Tucholę, Cekcyn i Gostycyn. Jest rezerwatem częściowym, o charakterze krajobrazowym, niezwykle urozmaicony pod względem rzeźby terenu. Najważniejszym elementem ochrony rezerwatu jest sama rzeka.

Jeden z ośmiu rezerwatów ornitologicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Zlokalizowany jest na terenie Borów Tucholskich, wchodzi w skład Wdeckiego Parku Krajobrazowego a głównym celem ochrony jest tu ptactwo wodne i błotne.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi