Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody
Rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego

Najliczniejsze skupisko cisa na stanowisku naturalnym w Europie, pod ochroną już od 185 lat znajduje się w Wierzchlesie w gminie Cekcyn na terenie Borów Tucholskich. Rezerwat obejmuje obszar lasu, łąk i jeziora o powierzchni 85,73ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiącego niegdyś stały element.

Jeden z ośmiu rezerwatów ornitologicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Zlokalizowany jest na terenie Borów Tucholskich, wchodzi w skład Wdeckiego Parku Krajobrazowego a głównym celem ochrony jest tu ptactwo wodne i błotne.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi