Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody
Wielka Kępa Ostromecka

Już przed II wojną światową znaczna część lasu znalazła się pod ochroną dzięki wysiłkom hrabiego Alvenslebena. Przedmiotem ochrony jest tu bowiem fragment lasu łęgowego. Oficjalne zatwierdzenie rezerwatu nastapiło w 1953 roku i jest to najstarszy w okolicy Bydgoszczy leśny rezerwat przyrody.

Jezioro Wieleckie

Jeden z dwóch rezerwatów wodnych w naszym województwie. Utworzony w roku 2005 rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Rezerwat, o powierzchni 102,76 ha (w tym 52,9 ha powierzchni jeziora), położony jest w powiecie nakielskim w gminie Mrocza i chroni stanowiska lęgowe dla ok. 40 gatunków ptaków objętych ochroną prawną.

 

Słonorośle z Ciechocinka

Rezerwat przyrody Ciechocinek to bardzo osobliwy, jedyny w województwie kujawsko-pomorskim rezerwat słonoroślowy o powierzchni 1,88 ha, położony w powiecie aleksandrowskim w mieście Ciechocinek. Powołany w 1963 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych bogatego zespołu słonorośli czyli roślin przystosowanych do życia na silnie zasolonym podłożu. 

Rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna

Innym przykładem rezerwatu stepowego w naszym województwie jest położony po drugiej stronie Wisły, niemal naprzeciw rezerwatu Góra św. Wawrzyńca, rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi