Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody
Wójtowski Grąd

Jakiż wójt nie chciałby mieć swojego kawałka lasu, a gdybyż to był jeszcze grąd czyli wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora i świerku posiadający bogaty podszyt? Rezerwat przyrody "Wójtowski Grąd" ma prócz oryginalnej nazwy, jeszcze inną rzadko spotykana ciekawostkę... 

Rezerwat przyrody Wronie

Rezerwat przyrody Wronie jest rezerwatem leśnym o łącznej powierzchni 68,74 ha. Jego cechą charakterystyczną jest to, iż stanowi on północno-wschodnią granicę naturalnego występowania buka. 

Rezerwat przyrody Źródła Gąsawki

Jeden z niewielu rezerwatów krajobrazowych na Pałukach. Do najciekawszych elementów rezerwatu Źródła Rzeki Gąsawki należą nisze źródliskowe i towarzyszące im ziołorośla, turzycowiska oraz zbiorowiska mszarne. Dominującym typem lasu jest tu łęg olszowy przechodzący na skarpach w zbiorowisko o cechach grądu zboczowego.

Rezerwat Wąwelno

Kto chciałby zobaczyć jak wygląda rosnący w naturze, rzadko u nas występujący, jarząb brekinia, ten powinien odwiedzić rezerwat przyrody Wąwelno na Krajnie w północno-zachodniej części naszego województwa.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi