Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Rezerwat przyrody Źródła Gąsawki

Jeden z niewielu rezerwatów krajobrazowych na Pałukach. Do najciekawszych elementów rezerwatu Źródła Rzeki Gąsawki należą nisze źródliskowe i towarzyszące im ziołorośla, turzycowiska oraz zbiorowiska mszarne. Dominującym typem lasu jest tu łęg olszowy przechodzący na skarpach w zbiorowisko o cechach grądu zboczowego.

Rezerwat Wąwelno

Kto chciałby zobaczyć jak wygląda rosnący w naturze, rzadko u nas występujący, jarząb brekinia, ten powinien odwiedzić rezerwat przyrody Wąwelno na Krajnie w północno-zachodniej części naszego województwa.

Wielka Kępa Ostromecka

Już przed II wojną światową znaczna część lasu znalazła się pod ochroną dzięki wysiłkom hrabiego Alvenslebena. Przedmiotem ochrony jest tu bowiem fragment lasu łęgowego. Oficjalne zatwierdzenie rezerwatu nastapiło w 1953 roku i jest to najstarszy w okolicy Bydgoszczy leśny rezerwat przyrody.

Jezioro Wieleckie

Jeden z dwóch rezerwatów wodnych w naszym województwie. Utworzony w roku 2005 rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Rezerwat, o powierzchni 102,76 ha (w tym 52,9 ha powierzchni jeziora), położony jest w powiecie nakielskim w gminie Mrocza i chroni stanowiska lęgowe dla ok. 40 gatunków ptaków objętych ochroną prawną.

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi