Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
natura
Rezerwat Biosfery “Bory Tucholskie”

Położony jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Został utworzony decyzją obradującej w Paryżu w dniach 31 maja-4 czerwca 2010 roku Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej programu Człowiek i Biosfera. Swoim zasięgiem obejmuje największy kompleks leśny w Polsce - Bory Tucholskie.

Źródła Rzeki Stążki

Źródła Rzeki Stążki są szóstym pod względem zajmowanej powierzchni rezerwatem przyrody w województwie kujawsko-pomorskim (na 95 obecnie istniejących). Swój początek rzeka Stążka bierze z wywierzyska o dźwięcznej nazwie Wodogrzmoty Krasnoludków.

Wójtowski Grąd

Jakiż wójt nie chciałby mieć swojego kawałka lasu, a gdybyż to był jeszcze grąd czyli wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora i świerku posiadający bogaty podszyt? Rezerwat przyrody "Wójtowski Grąd" ma prócz oryginalnej nazwy, jeszcze inną rzadko spotykana ciekawostkę... 

Rezerwat przyrody Wronie

Rezerwat przyrody Wronie jest rezerwatem leśnym o łącznej powierzchni 68,74 ha. Jego cechą charakterystyczną jest to, iż stanowi on północno-wschodnią granicę naturalnego występowania buka. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi