Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
LGD
Lokalne Grupy Działania – cele i zadania

LGD – czyli terytorialne partnerstwa tworzone przez przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i pozarządowego z danego obszaru – pełnią istotną rolę w aktywizowaniu obszarów wiejskich. Ich głównym zadaniem jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju oraz realizacja wynikających z niej przedsięwzięć, wzmacniających kapitał ludzki, pielęgnujących regionalną tożsamość itp.

LGD w województwie kujawsko-pomorskim

Chcesz sprawdzić, kto na danym obszarze wiejskim w woj. kujawsko-pomorskim odpowiada za przygotowanie lokalnej strategii rozwoju i realizację wynikających z niej projektów? Zajrzyj na stronę odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania. Znajdziesz tam również informacje na temat lokalnych atrakcji, imprez, produktów tradycyjnych i regionalnych.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi