Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Dziedzictwo kulinarne Kujaw i Pomorza

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego narodził się i został wcielony w życie w południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. W obu regionach władze regionalne i lokalne przedsiębiorstwa zaczęły odczuwać potrzebę wspólnej promocji i stymulowania rozwoju regionalnej tożsamości kulinarnej. Choć Skania i Bornholm słynęły z piękna przyrody i interesujących zabytków – przyciągając dzięki temu rzesze turystów – sektory rolnictwa i rybołówstwa odczuwały tendencję spadkową. Widoczna stała się potrzeba ich zintegrowania z sektorem turystycznym. Tak narodził się pomysł na sieć dziedzictwa kulinarnego – promującej lokalnie wytwarzane produkty żywnościowe i potrawy. W Skanii nastąpił rozwój sklepów farmerskich, natomiast mieszkańcy wyspy Bornholm postawili na swoje wędzarnie i restauracje. Stopniowo do sieci przystępowały kolejne regiony. Ich pełną listę można znaleźć na oficjalnej stronie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com. Do sieci należy obecnie dziewięć polskich województw, w tym województwo kujawsko-pomorskie.

Organizacja

Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała po to, by ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie, degustację i zakup lokalnej i regionalnej żywności w Europie. Sieć funkcjonuje na trzech podstawowych poziomach:

1. Pojedyncze przedsiębiorstwa

O członkostwo w sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego mogą ubiegać się pojedyncze przedsiębiorstwa w regionach członkowskich. Przyjęte podmioty stają się członkami regionalnej i europejskiej sieci, aby rozwijać i promować regionalną żywność. Otrzymują licencję na użytkowanie logo, a informacje o nich są opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Kulinarnego Dziedzictwa.

2. Regiony

O członkostwo w sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego mogą ubiegać się europejskie regiony. Po uzyskaniu członkostwa regiony otrzymują licencję na użytkowanie logo oraz są odpowiedzialne za przyznawanie certyfikatów przedsiębiorstwom w obrębie regionu oraz za prowadzenie regionalnych działań.

3. Koordynator europejski

Europejski koordynator odpowiada za wspólne logo i standardy sieci, udziela licencji regionom, prowadzi oficjalną stronę internetową Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com i koordynuje wspólne działania na skalę europejską.

Główne cele Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

- rozwój i promocja rynku żywności tradycyjnej opartej na lokalnych zasobach surowców;
- rozwój współpracy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń wszystkich członków sieci;
- rozwój współpracy pomiędzy regionami działającymi w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego;
- wzmocnienie tożsamości regionalnej;
- wskazanie konsumentom i turystom miejsc o regionalnej ofercie kulinarnej;
- stymulowanie ruchu turystycznego poprzez rozwój atrakcyjności kulinarnej regionu;
- rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmacnianie ich konkurencyjności;
- zwiększanie zainteresowania producentów i konsumentów żywnością wysokiej jakości;
- rozwój regionalny;
- tworzenie nowych miejsc pracy.
 

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaKoordynator europejski - Madelene Johansson
Telefon+46 (0)411 57 71 97, +46 (0)709 47 71 97
Emailmadelene.johansson@sydostskane.se
WWWhttp://www.culinary-heritage.com
Miejscowość Ystad
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi