Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Muzea

Ekomuzeum Doliny Noteci

Jedną ze zdecydowanie najciekawszych inicjatyw regionu jest utworzenie Ekomuzeum Doliny Noteci, zainicjowane przez LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Ekomuzeum jest to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą i działającą kolekcję, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne prezentowane są w miejscu swego występowania i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Ideą noteckiego ekomuzeum jest rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów naturalnych Krajny i Pałuk. Podczas opracowywania koncepcji pojawił się pomysł stworzenia przystani wodnej w Nakle nad Notecią, uruchomienia rejsów statkiem „Łokietek” oraz działalność jednej z nielicznych w kraju Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Nakle. Docelowo, będą to elementy wzajemnie z sobą powiązane, stanowiące zsieciowany plan turystyczny. Pomysł na tego typu aktywność został zaczerpnięty z działań innych ekomuzeów, a jego powstanie wspierała merytorycznie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Docelowo ekomuzeum będą stanowiły zsieciowane elementy z terenu powiatu nakielskiego. Nie będzie to jeden budynek, a sieć rozsianych w okolicy atrakcji turystycznych. Aktualnie, tworzona jest strona internetowa przedsięwzięcia, a do inicjatywy dołączają się kolejne, chętne podmioty. Obecnie, w skład kompleksu ekomuzeum wchodzi m.in. Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle, pole golfowe w miejscowości Olszewka, gospodarstwa agroturystyczne, a także cykliczne imprezy odbywające się na tym terenie. Bilety na poszczególne atrakcje zależą od… Jakie wymagania należy spełnić, by znaleźć się w kompleksie ekomuzeum? Jak podkreślają pracownicy biura LGD: „w jego realizację może włączyć się każdy, kto chce stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną bazującą na lokalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych powiatu nakielskiego. Jest to bowiem przedsięwzięcie oddolne, budowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę mieszkańców, pielęgnujące rodzime tradycje, czerpiące z lokalnej historii, przekazujące kulturę regionu z pokolenia na pokolenie”.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaKamila Radzka-Januszewska
Telefon+48 52 524-64-60
Emailpartnerstwo.naklo@wp.pl
WWWwww.fundacja-krajna-paluki.pl
AdresPowstańców Wielkopolskich 6
Miejscowość89-100 Nakło nad Notecią
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi