Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Ciekawostki architektoniczne

Chata mennonicka w Chrystkowie

Drewniana chata osadników „olęderskich” z roku 1778. Jest to dwukondygnacyjny budynek z podcieniem frontowym. Na dole znajduje się spiżarnia, kuchnia, pokój sypialny i gościnny, salka wykładowa i jadalnia. W górnej części mieści się wędzarnia i komin. Poddasze na co dzień wykorzystywane było do celów gospodarczych, w przypadku powodzi przenosiło się tam życie mieszkańców domostwa. W 1992 r. chata wpisana została do centralnego rejestru zabytków. W 1996 roku Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego wykupiła obiekt, co pozwoliło na rozpoczęcie prac konserwatorsko-remontowych np. zmianę całej strzechy oraz odtworzenie witrażowych okien. Obecnie mieści się tu Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. Wewnątrz chaty znajduje się niewielka kolekcja eksponatów związana z życiem mieszkańców Chrystkowa i okolicznych wsi. Drewniana chata w Chrystkowie była centrum dużego gospodarstwa, na terenie którego znajdowało się kiedyś wiele innych budynków gospodarczych takich jak: stodoła, obora, chlewnia, owczarnia i inne. Obiekt stanowi przykład formy architektonicznej doskonale przystosowanej do żywiołu powodzi. W istniejącym do dziś budynku inwentarskim, znajdującym się naprzeciw chaty, zobaczyć można system równi pochyłych umożliwiających kiedyś przeprowadzanie zwierząt na poddasze podczas powodzi.
Mennonici zwani też Olędrami przybyli z Holandii i zasiedlali zarówno Żuławy Wiślane jak i tereny wzdłuż dolnego biegu Wisły. Chata w Chrystkowie jest pozostałością kolonizacji olęderskiej. W 2010r. z okazji 240-lecia istnienia tego unikatowego obiektu, za sprawą Stowarzyszenia "Dziedzictwo Kulturowe Chrystkowa”, Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbył się w Chrystkowie „Weekend mennonicki”. Do Chrystkowa dojedziemy drogą krajową nr 5 Bydgoszcz-Gdańsk skręcając w Zbrachlinie lub Dworzysku w stronę Wisły.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaOśrodek Dydaktyczno-Muzealny Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły
Telefon+48 52 331-94-65
Emailbrak
Miejscowość86-111 Chrystkowo
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi