Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook

Aktualności

Biznes z ludzką twarzą

W powiecie brodnickim – także na terenach wiejskich – nie brak ludzi z ciekawymi pomysłami na społeczno-biznesowe inicjatywy. We Fiałkach oraz Miesiączkowie koło Górzna swoją działalność rozpoczną dwa nowe przedsiębiorstwa społeczne: spółdzielnia socjalna Natura oraz spółka non profit Wioska Mydlarska.

Spółdzielnia Natura została zarejestrowana 10 kwietnia 2017 r., Wioska Mydlarska – 21 kwietnia. Przygotowania do powołania nowych przedsiębiorstw społecznych trwały jednak od kilku miesięcy. W ramach ścieżki przygotowawczej przyszli pracownicy spółdzielni i spółki przeszli cykl szkoleń organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK oraz wspólnie z doradcą przygotowali biznesplan dla swoich firm. W przedsiębiorstwach dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zatrudnienie znajdzie łącznie osiem osób.
 
Wioska Mydlarska to przedsiębiorstwo nawiązujące do lokalnych tradycji rzemieślniczych. „Pomysł na wioskę zrodził się ze znajomości historii miejsca i fascynacji naturalnie rosnącymi ziołami m.in. mydlnicą lekarską, oraz z pasji ekologicznej” – mówią twórcy wioski. Przedsiębiorstwo będzie oferować warsztaty mydlarskie, zielarskie, wyrób i sprzedaż olejów tłoczonych na zimno oraz mydła. Wioska dysponuje też food trackiem, którym zamierza obsługiwać lokalne festyny i imprezy plenerowe.
 
Spółdzielnia Natura będzie świadczyć usługi w zakresie przetwórstwa warzyw dla lokalnych firm spożywczych: Unifreeze, Wigor i RSP Nowe Pole: zajmie się obróbką warzyw i przygotowywaniem ich do mrożenia. W jej ramach zatrudnienie znalazło pięć pań. Spółdzielczyniom pracę ułatwi maszyna do obierania cebuli, zakupiona w ramach dotacji z OWES TŁOK. W planach jest zwiększenie zatrudnienia o kolejne trzy osoby, a także zakup maszyny do obróbki brokułów.
 
Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?
 
Zarówno spółdzielnia Natura, jak i Mydlarska Wioska, to przedsiębiorstwa społeczne, czyli specyficzny rodzaj firmy, w której zysk osiągany z działalności gospodarczej nie jest celem samym w sobie, lecz pozwala zrealizować przede wszystkim cele społeczne takie jak np. znalezienie zatrudnienia przez osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy realizacja usług ważnych dla lokalnej społeczności.
 
Słowo „spółdzielnia” pochodzi od dawnego słowa „spółdziałać”. W spółdzielni członkowie wspólnie dbają o finanse, opracowują biznesplan. To sprawia, że są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się długofalowego planowania. Zespołowy charakter prowadzonego biznesu sprawia, że osobie długo funkcjonującej poza rynkiem pracy łatwiej działać w ramach spółdzielni niż np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.  Spółka non profit również jest nastawiona w pierwszym rzędzie nie na zysk, lecz na cele społeczne.
 
Pomoc dla przedsiębiorców
 
Oba przedsiębiorstwa powstają przy merytorycznym i finansowym wsparciu Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, które prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). OWES TŁOK wspiera nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne – inicjatywy biznesowe, które, poza świadczeniem usług wysokiej jakości, mają wywierać pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności.  Na założenie tego typu przedsiębiorstw można pozyskać z OWES-a dotację - 24 000 zł na osobę na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1825 zł na osobę przez okres pierwszych 6 miesięcy, 1700 zł przez kolejne sześć.
 
Do 10 maja OWES TŁOK prowadzi kolejny nabór chętnych do założenia nowego przedsiębiorstwa społecznego lub zatrudnienia nowych pracowników w istniejącym.
 
 

 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi