Aktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieśAktywnawieś: rękodzieło,twórcy ludowi,agroturystyka,kujawsko-pomorska wieś
polub nasz profil na facebook
Rezerwaty przyrody

Bagna nad Stążką

Rezerwat przyrody Bagna nad Stążką jest rezerwatem częściowym torfowiskowym na terenie Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim powołany w 1999 r. w celu trwałego zabezpieczenia i zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach rzeki Stążki, z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych i wysokich oraz z unikalną florą gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich i bardzo rzadkich w skali regionu kraju.
Rezerwat położony jest w gminie Cekcyn w powiecie tucholskim na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Swym zasięgiem obejmuje środkowy bieg rzeki Stążka oraz odcinek rzeki Rakówka (lewy dopływ Stążki). Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Tuchola, pod którego zarządem znajduje się 469,19 ha jego powierzchni. 

Na terenie rezerwatu wyznaczona została prawie 3,5 kilometrowa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Jelenia Wyspa, ktorej początek i koniec znajduje się nieopodal siedziby Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku.

Dane kontaktowe
Osoba kontaktowaNadleśnictwo Tuchola
Telefon52 334 80 05
Emailtuchola@torun.lasy.gov.pl
Miejscowość Gołąbek
Lokalizacja


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Stronę internetową dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi